Aanvullende informatie: Verkeersbesluit autoluwe binnenstad Haarlem #2

Foto: Charles Duijff

De gemeente Haarlem wil een groter deel van de binnenstad autoluw maken. In de Staatscourant is het verkeersbesluit gepubliceerd om van dat deel van de binnenstad voetgangersgebied te maken. Eerder besteedde de redactie van haarlem.nieuws.nl hier reeds aandacht aan. Ondermeer vanwege de bezwaartermijn brengen wij dit weer even onder uw aandacht.

Bezwaartermijn:

Haarlemmers kunnen tot 23 januari 2019 bij burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen dit besluit.

Met het verkeersbesluit worden de hieronder genoemde straten voetgangersgebied. Daar gelden dan dezelfde regels als in het huidige autoluwe gebied. Alleen tussen 6.00 en 11.00 uur mogen auto’s, busjes, motoren en vrachtwagens het voetgangersgebied in. Fietsen blijft toegestaan. Het rijden op brom- en snorfietsen is niet toegestaan.

Het graat om de volgende straten:
De Zoetestraat, Lange Margarethastraat, Ursulastraat (hieronder de Zoetestraat) Ursulastraat Nassaustraat en Lange Margarethastraat  Nieuwe Groenmarkt met aan het eind linksaf de Korte Margarethastraat en rechtsaf de Krocht Smedestraat, Lange Wijngaardstraat, Ceciliasteeg, Korte Wijngaardstraat , Noorder Schoolsteeg, Zuider Schoolsteeg, Morinnesteeg, Pieterstraat, Nieuwe Kruisstraat, Nassaustraat, Kruisstraat, Jansstraat, Slagerspoort, Wijngaardtuin, Lombardsteeg, Begijnesteeg, Ridderstraat (de toegang tot de Janskliniek blijft bereikbaar met de auto). (Hieronder de Ridderstraat, Smedestraat, Wijngaardtuin, Nieuwe Kruisstraat en Pieterstraat) De Wijngaardtuin met zicht op de Grote KerkNieuwe Kruisstraat

Verkeersbesluit (pdf, 1,28 MB)

Waarom worden de straten autoluw?

Auto’s, busjes, motoren en vrachtwagens nemen veel ruimte in de binnenstad in. Door ruimte te geven aan de fietser en de voetganger, kunnen we de stad groener, gezonder, veiliger en klimaatbestendig maken. Bovendien verminderen we zo de hoeveelheid fijnstof in de binnenstad. Hierdoor wordt de kwaliteit van het centrum voor bewoners, ondernemers en bezoekers sterk verbeterd.

Meer informatie vindt u op www.haarlem.nl/autoluwe-binnenstad-uitbreiding.

Reacties