Jaarlijks 60.000 mensen naar spoedeisende hulp met letsel door dieren

Foto: Pixabay

Nederlanders houden in totaal zo’n 15 miljoen huisdieren en bijna een half miljoen paarden. Hartstikke leuk, maar niet zonder risico, blijkt uit recent onderzoek. Veel baasjes of omstanders, zo’n zestigduizend per jaar(!), belanden namelijk op de spoedeisende hulp als gevolg van een dier.

Eva van Delft is chirurg in opleiding in het Spaarne Gasthuis. Het viel haar op dat bij veel mensen die zich melden bij de spoedeisende hulp sprake is van letsel ontstaan door ongevallen waarbij dieren betrokken zijn. Dit gegeven vormde voor haar aanleiding om een heel jaar de dossiers door te nemen om beeld te krijgen van het ontstaan van de letsels.

Van beetwonden tot uitglijden over uitwerpselen
Zo keek ze of er een dier betrokken was bij het ontstaan van het letsel,  wat voor dier het was en hoe ernstig mensen gewond raakten. Daarbij keek ze niet alleen naar bijtwonden of patiënten die van een paard waren gevallen, ook keek ze of een dier op een andere manier betrokken was bij het ontstaan van het letsel.

“Bijvoorbeeld mensen die in het verkeer uitwijken voor een dier en daarbij zelf gewond raken. Maar we kwamen ook ongewonere situaties tegen. Bijvoorbeeld een patiënt die iemand wilde laten zien hoe de kat was uitgegleden, maar daarbij zelf viel en haar arm brak. Of iemand die uitgleed over de urine van een hond waar hij op paste en zijn rug bezeerde”, aldus Eva van Delft.

Onderschatting
Na grondig onderzoek bleek dat bij drie procent van de gevallen een dier betrokken was. Dat komt neer op jaarlijks 60 duizend patiënten. Maar het vermoeden is dat dat aantal nog hoger ligt omdat zeer ernstig of zelfs levensbedreigend letsel direct naar een zogenaamd ‘level-1 traumacentrum gaat en dus niet in de dossiers komt van de spoedeisende hulp.

Ernstige boodschap
Wat Eva van Delft hoopt te bereiken met deze studie, is dat mensen zich bewust zijn van de mogelijke gevaren van de omgang met dieren, en daarop kunnen anticiperen zodat ongevallen in de toekomst voorkomen kunnen worden.”

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift ‘Trauma Case Reports’ onder de titel ‘The dangers of pets and horses, animal related injuries in the Emergency department’. De gehele publicatie is in te zien via onderstaande link.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6384323/#