Twaalf lintjes tijdens de lintjesregen 2019 in Haarlem

Foto:

Totaal twaalf Haarlemmers ontvingen dit jaar tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Jos Wienen reikte hen de bijbehorende versierselen uit op vrijdagochtend 26 april, in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis. De heer Ad Toet is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De andere hieronder genoemde gedecoreerden mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Rond 10.00 uur verzamelden de genodigden en leden van de pers zich in de Gravenzaal en genoten eerst van een heerlijke kop koffie met gebakDe heer A.J. (Ad) Toet (63)

Ad Toet was onder meer algemeen directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer, de werkgeversvereniging voor het spoorgoederenvervoer en beroepspersonenvervoer. Hij heeft zich er sterk voor gemaakt dat mobiliteit in en buiten Nederland slimmer, flexibeler, groener en daarmee duurzamer wordt. Hij bracht ook het overschot aan regelgeving in de touringcar- en taxibranche onder de aandacht van de politiek. Hij stond tot slot mede aan de basis van de Stichting Veiligheid en Vakmanschap Railvervoer en de MBO-opleiding voor treinmachinisten.Mevrouw M.J. (Pon) Kranen (63)

Pon Kranen zet zich in Roermond in om aan literatuur een podium te geven, onder meer met het doel om middelbare scholieren meer aan het lezen te krijgen. Zij is de drijvende kracht achter de Halewijnprijs en de Reinaert Trofee, respectievelijk de literatuurprijs van de stad Roermond en de literatuurprijs van de jongeren van Roermond. Beide onderscheidingen hebben in de literaire wereld mede dankzij de inzet van mevrouw Kranen inmiddels een ruime bekendheid in Nederland en Vlaanderen.Mevrouw G.H.T. (Truus) Muijlaert-Majoor (83)

Truus Muijlaert is vijftig jaar als vrijwilliger actief voor de Haarlemse zwemvereniging
De Watertrappers. Daarnaast was zij meer dan dertig jaar actief als vrijwilligster van zwembad De Houtvaart en voor de Vereniging Vrienden van de Houtvaart. Tot slot zet Truus Muijlaert zich sinds vijf jaar in als vrijwilliger voor de Parochiegemeenschap H. Antonius van Padua (Groenmarktkerk) in Haarlem.Mevrouw B. (Betty) Radema-Metzelaar (85)

Betty Radema is lange tijd actief voor het Humanistisch Verbond, afdeling Haarlemmerland en de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE). Daarnaast vertelt zij in een project van Herinneringscentrum Kamp Westerbork aan leerlingen uit het basis- tot en met hoger beroepsonderwijs over haar persoonlijke oorlogservaringen. Eerder was Betty Radema lid van het bestuur van de Stichting Ouderenwerk Zuid-Kennemerland. In Spaarndam was zij secretaris van de Historische Werkgroep Spaarndam, lid van de dorpsraad en redactielid van het Dorpsorgaan.De heer A. (Abdeslam) Mounji (64)

Abdeslam Mounji stond in 1990 mede aan de basis van de oprichting van de Marokkaanse moskee in Schalkwijk. Hij verzorgde de fondsenwerving voor de bouw van de nieuwe Marokkaanse moskee en was lange tijd actief betrokken bij de organisatie van activiteiten in de moskee. Daarnaast is hij actief voor de Stichting Ain Chiffa Haarlem, een organisatie die Haarlemmers van Marokkaanse afkomst ondersteunt op het gebied van sport, sociale ontwikkeling en financiën. Hij was eerder bestuurslid van de Stichting Samen Haarlem, een organisatie die de contacten tussen Haarlemmers met een Marokkaanse achtergrond en andere Haarlemmers bevordert.

De heer M. (Mohamed) Mounji (51)

Mohamed Mounji zet zich in voor de participatie van de Marokkaanse gemeenschap in de Haarlemse samenleving. Met dit doel stond hij aan de basis van de Stichting Samen Haarlem, een organisatie die de contacten tussen Haarlemmers met een Marokkaanse achtergrond en andere Haarlemmers bevordert. Deze stichting biedt onder meer huiswerkbegeleiding, kunstzinnige en sportactiviteiten, computercursussen en taallessen. Daarnaast organiseert ze onder meer iftar maaltijden, waarvoor zowel moslims als niet-moslims worden uitgenodigd. Mohamed Mounji stond tot slot aan de basis van initiatieven om jongeren te stimuleren hun talenten te ontwikkelen.De lintjes worden keurig in een koffertje overgedragen. Bij overlijden van de gedecoreerde moet het worden ingeleverdMevrouw J. (Jenny) van der Wolf-Niemeijer (64)

Het echtpaar Jenny en Jan van der Wolf-Niemeijer is lange tijd actief voor het Rode Kruis. Jenny van der Wolf inmiddels meer dan veertig jaar. Zij participeert als regulier vrijwilliger bij vakantieprojecten voor gehandicapten op het schip de Henri Dunant. Bij het noodhulpteam van het Rode Kruis verleent ze EHBO bij rampen. Sinds twaalf jaar is zij tevens als hulpverlener actief bij de Nijmeegse Vierdaagse. Daarnaast verzorgt zij jaarlijks de EHBO bij sportevenementen en jaarmarkten en assisteert zij haar echtgenoot bij tal van administratieve EHBO-taken. Zij geeft tot slot vrijwilligers les in algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals rolstoelbegeleiding en douche-ondersteuning.

De heer J. (Jan) van der Wolf (57)

Jan van der Wolf is bijna veertig jaar actief voor het Rode Kruis. Hij zet zich in het bijzonder in voor hulp bij activiteiten die zorgbehoevenden niet meer zelfstandig kunnen uitvoeren. Hij is teamleider bij vakantieprojecten voor gehandicapten op de Henri Dunant. Eerder vervoerde hij ook gasten van en naar de activiteiten van het Rode Kruis. Hij is ook chauffeur en teamleider bij het noodhulpteam van het Rode Kruis. Hij geeft tot slot vrijwilligers les in algemene dagelijkse levensverrichtingen, is actief in de geneeskundige hulpverlening en bij de Nijmeegse Vierdaagse lid van het Eerste Hulpteam.De heer D. (Daan) Rasmussens (80)

Daan Rasmussens is inmiddels meer dan veertig jaar actief binnen de protestantse gemeenschap in Haarlem. Als lid en later voorzitter van de commissie administratie en beheer van de Gereformeerde Kerk in Haarlem-Oost droeg hij in Haarlem bij aan de fusie van de Gereformeerde en Hervormde kerken tot de Protestantse Kerk Nederland. Hij was lange tijd ouderling-beheer en kerkrentmeester bij de Hervormde-Gereformeerde Wijkgemeente Schalkwijk, secretaris van het college van kerkrentmeesters en diaken voor het werelddiakonaat in Schalkwijk.

De heer F. (Fred) Rill (63)

Fred Rill is veertig jaar als vrijwilliger actief voor Hart voor CF, een stichting die zich ten doel stelt wensen te realiseren van kinderen en volwassenen met cystic fybrosis (CF), ook wel taaislijmziekte genoemd. Voor dit doel en voor de door Hart voor CF georganiseerde uitjes verzorgt Fred Rill de sponsoring. Fred Rill is op dit moment secretaris van het bestuur van de stichting Hart voor CF. Eerder nam hij ook lange tijd actief deel aan de organisatie van de jaarlijkse vakantiekampen voor kinderen en jong volwassenen met CF.

Mevrouw E.B. (Esther) Steenbergen (50)

Esther Steenbergen was lange tijd vrijwillig actief voor het Ronald McDonald Huis VUmc, die een thuis biedt aan ouders van kinderen die worden behandeld in het VUmc ziekenhuis in Amsterdam. Als gastvrouw verzorgde zij alle voorkomende werkzaamheden, zoals de administratie, baliewerkzaamheden, het in orde maken van kamers voor verblijf en E.H.B.O. In het Ronald McDonald Huis VUmc werd Esther Steenbergen de stille kracht genoemd, met alleen oog voor de medemens en die zelf niets vraagt.De heer D. (Dick) Zwart (75)

Dick Zwart behoort tot de kern van bijzonder gemotiveerde en gedreven vrijwilligers van Stichting De Baan. Deze actieve organisatie richt zich op de persoonlijke ontwikkeling en de maatschappelijke participatie van kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Dick Zwart begeleidt wekelijks cliënten van De Baan in het werken met de PC, bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwskrantje of een beeldverhaal. Daarnaast is hij in Haarlem als chauffeur vrijwillig actief voor welzijnsorganisatie Stichting Dock.Het aanwezige publiek genoot mee met de stralende gedecoreerden Bekende Haarlemmers Eric Coolen en Henny Leeflang

Reacties