Haarlemse Burgwal een oase van saamhorigheid, gezelligheid met pittoreske straatjes en steegjes

Bron gemeente Haarlem: In de wijk de Burgwal zijn veel organisaties en mensen actief. Door elkaar beter te leren kennen, kunnen zij ook beter samenwerken. Daarom organiseerde de gemeente deze maand een ontdekkingstocht door de buurt. Veertien actieve vrijwilligers en vertegenwoordigers van organisaties wandelden mee.

Tekst, Charles Duijff en Marilou den Outer / Gemeente Haarlem, foto’s en film Charles Duijff (klik op foto’s voor uitvergroten)

Nieuws.nl

De redactie van Haarlem.nieuws.nl ging op vrijdagmiddag 28 juni 2019 een kijkje nemen in dit ‘dorp in de stad’. Zo betitelde een vertegenwoordiger van de Wijkraad deze omgeving. Ik wandelde zomaar door wat straatjes en steegjes. O, ik ben er niet onbekend hoor. Mijn vader Jaap Duijff was bevriend met de heer Stroes. Die had een Radio-TV-winkel in de Spaarnwouderstraat aan de oostkant nabij de brug over de Burgwal. Onze eerste zwart-wit TV kwam er vandaan (jaren 50) ’s Middags ontmoette ik Piet Makkelie. In onderstaand filmpje vertelt hij over zijn passie

Piet vertelde me dat ’s avonds op de brug bij de Spaarnwouderstraat een uniek, ik noem het maar even buurtdiner, zou worden georganiseerd. ‘Zo rond 18.00 uur begint het’ Nou daar kwam ik natuurlijk even voor terug! (Zie ook het introfilmpje) Marilou den Outer / Gemeente Haarlem

Tekst hierna Marilou den Outer / Gemeente Haarlem

Ik kende deze plek helemaal niet!

“Ik kende deze plek helemaal niet!” aldus een vertegenwoordigster van de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente. De groep is via een steegje aanbeland op een speelplaats in de Johannes Hoogendoornstraat. “Maar dat is maar goed ook,“ voegt ze er lachend aan toe. Als onveilig staat deze plek namelijk niet in de boeken. Dat geldt in feite voor de gehele buurt, beaamt de wijkagent die ook meeloopt. Er is op de uitgaansnachten wat overlast van door de buurt trekkende jongeren, vooral in de zomermaanden. Dan is er ook wat lawaai en rommel door mensen die aan de kade van het Spaarne rondhangen. “Maar verder is het een buurt waarvan ik zeg: als je wat geld hebt, koop dan híer een huis.”

Divers huisaanbod

Het is een buurt met gemengde huizenbouw. Hier en daar staan plukjes sociale huurwoningen, van Pré Wonen. Dat ze zo verspreid in de buurt staan maakt het niet zo gemakkelijk om sociale projecten te starten, aldus de meelopende vertegenwoordiger van de woningcorporatie. Maar voor het overige: in de Burgwal geen problemen wat betreft de corporatie. Het diverse huisaanbod wordt overigens voor een deel veroorzaakt doordat op een terrein rond de Johannes Hoogendoornstraat/Spaarnwouderstraat vroeger kleine industrie was gevestigd. Haas’ Azijn bijvoorbeeld en zeepfabriek Het Klaverblad.

Dorp in de stad

Burgwal is in feite een dorp in de stad, vindt een vertegenwoordiger van de wijkraad. Toch weet lang niet iedereen de weg naar de wijkraad te vinden. “Hoe krijgen we dat voor elkaar?”, vraagt het wijkraadslid zich af. Goede herinneringen heeft hij aan de enquête die huis-aan-huis werd gehouden. Toen gingen heel veel deuren wijd open. “Misschien moeten we dat vaker doen.” “Is het een idee om een ‘buurbloemetje’ in te stellen voor iemand in de buurt die dat nodig heeft?”, oppert een vertegenwoordigster van het Sociaal Wijkteam. De deelnemers kregen tijdens de rondwandeling een inkijkje bij maatschappelijke projecten zoals sportschool de Hagedis en twee opvangplekken voor mensen met autisme: stichting De Linde en De passant. Tal van (nieuwe) contacten werden gelegd. Een prima initiatief, deze kennismaking vonden de deelnemers na afloop aan de thee in Hello I’m Local, een boetiekhostel voor budgetreizigers aan de Spiegelstraat. Op deze plek worden ook borrels voor expats gehouden. Interessante doelgroep, vindt de vertegenwoordigster van Buuv, het laagdrempelige platform in Haarlem om met elkaar in contact te komen. Ze legt enthousiast contact met de eigenaar. Ook onderstaande pracht trof ik aan bij Makkelie Verbinding is gelegd

Initiatiefnemer van deze rondwandeling door de Burgwal, gebiedsverbinder Ingrid Hamer, is tevreden over de middag. Verbinden is immers precies wat er is gebeurd. “Dit is een prima manier om actieve vrijwilligers en professionals op sociaal-maatschappelijk terrein met elkaar in contact te brengen. Dan gaat het beter stromen.”

Wat doet een gebiedsverbinder?

Een gebiedsverbinder is een schakel tussen de bewoners en ondernemers aan de ene kant, en de ambtelijke organisatie en politiek aan de andere kant. De gebiedsverbinder helpt bewoners en ondernemers om hun vragen, ideeën of kritiek op de juiste plek in de gemeentelijke organisatie te laten landen. De verbinder helpt ook bij de samenwerking met andere partners of organisaties. Voor wijkraden is de gebiedsverbinder het eerste aanspreekpunt. Ingrid Hamer is de gebiedsverbinder van Haarlem Centrum.

 

Reacties