Duurzaam doen: Energietransitie biedt kansen voor alle Haarlemmers

Foto: Wim Meijer

De gemeente Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. Die ambitie is bij steeds meer inwoners bekend. Voor de gemeente is het zaak dat dit ook een sociale transitie wordt. Een transitie waarin iedereen mee kan. “Veel mensen praten over de lasten, terwijl er juist ook veel kansen liggen!”

Tekst: Sabina Bles

Voor 2040 moeten in Haarlem 70.000 huizen van het aardgas af. Koop of (sociale) huur, dat maakt niet uit. “Per wijk hebben we al in beeld wat de alternatieve warmtebronnen zijn, met maatschappelijk de laagste kosten”, vertelt Nathalie van den Eerenbeemt. Zij werkt als projectleider sociale energietransitie bij de gemeente. “Ik houd mij voornamelijk bezig met het sociale aspect van deze energietransitie. Dat betekent dat we voor mensen met een laag inkomen en weinig bestedingsruimte willen zorgen voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten. En het leuke is: daar liggen heel veel kansen!”

Te veel werk

Veel Haarlemmers zijn al bezig met het verduurzamen van hun huis. Denk aan isoleren of zonnepanelen. Gespecialiseerde bedrijven lopen over van met werk en het lukt ze vaak niet om aan personeel te komen. Nathalie: “Een voorbeeld is Sunergetic. Zij verzorgen voor gemeentes en woningcorporaties collectief zonnepanelen. Ze komen handen tekort en staan open voor alternatieve routes. Dus brachten we Sunergetic in contact met het WSP (werkgeversservicepunt). Zij hebben een overzicht van alle mensen met een uitkering; langdurig werklozen en statushouders, die graag aan de slag willen. Wie weet wat zij voor elkaar kunnen betekenen!”

Mensen opleiden

“Voor opleiding en mogelijkheden zijn we in gesprek met onderwijsaanbieders, zoals ROC Nova College. Hoe fijn zou het zijn als we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans kunnen bieden op betaald werk. Met de driehoek gemeente, bedrijfsleven en onderwijs willen we iets moois neerzetten. Met in het achterhoofd dat we andere bedrijven stimuleren ook aan deze route te denken.”

Energiecoaches

Nog zo’n sociaal onderdeel van de energietransitie is het inzetten van energiecoaches. Hans Klaren, beleidsadviseur Duurzaam bouwen en Wonen bij de gemeente, vertelt dat er inmiddels 24 actief zijn in Haarlem. “Energiecoaches zijn vrijwilligers die op verzoek bij mensen thuiskomen om te kijken hoe zij het beste energie kunnen besparen. Het afgelopen jaar bezochten zij meer dan vierhonderd huishoudens. Aan de hand van een checklist met veertig punten geven ze bespaaradvies op maat, met tips over energieverbruik en kleine maatregelen. Het advies is vooral gericht op gedrag. De mensen mogen daarna een pakket ter waarde van twintig euro aan bespaarartikelen uitkiezen; radiatorfolie, een ledlamp of een tochtstrip. Daarmee hopen we dat de besparing leidt tot een nieuwe investering. Komend jaar zetten we, samen met woningcorporaties, de coaches breder in de regio in. ”

Regelingen en subsidies

Wil je weten wat Haarlem Gasvrij 2040 voor jou betekent en wat je thuis zelf kunt doen? Kijk op www.haarlem.nl/degroenemug of www.haarlemgasvrijer.nl. Of kom op zondag 6 oktober naar het Mugfest, het duurzaamheidsfestival van de Groene Mug op de Grote Markt.

 

 

Reacties