Snelle diagnose in Spaarne Gasthuis bij pijn in de borst

Foto: Pixabay

Supersnelle diagnose in Spaarne Gasthuis bij pijn op de borst mogelijk dankzij unieke combi van PET-CT scan en sneldiagnistiek poli

Sinds kort heeft het Spaarne Gasthuis de beschikking over nieuwe zeer geavanceerd beeldvormende technieken, waarmee binnen een dagdeel (met tenminste 90% zekerheid) kan worden nagegaan of de klachten van de pijn op de borst komen door zuurstofgebrek van de hartspier en dus door vernauwingen van de kransslagaderen. Deze techniek is beduidend nauwkeuriger dan de bekende fietstest, die nog in de meeste ziekenhuizen wordt gebruikt en die een zekerheid geeft van maximaal 60%.

Een maand verder
Patiënten met pijn op de borst die via de huisarts worden verwezen naar de cardioloog zijn soms een maand verder voor zij volledig beeld hebben van de oorzaak hiervan. Bart Voogel, cardioloog legt uit: “Als de kransslagaderen rond het hart vernauwd zijn, krijgt de hartspier te weinig zuurstof. Dit geeft soms klachten, maar kan ook de werking van het hart nadelig beïnvloeden of zelfs aanleiding geven tot ritmestoornissen. Het is dus zaak dat patiënten met pijn op de borst klachten zo snel mogelijk worden onderzocht, zodat snel kan worden gestart met behandeling als dit nodig is. Voorheen kwamen patiënten op de polikliniek cardiologie en kregen zij eerst een inspanningstest. Mocht er dan aanvullend onderzoek nodig zijn, zoals een hartscan, dan duurt dat soms een maand voordat de uitslagen bekend waren en dit met de patiënt besproken was. En dit soms terwijl de patiënt al die tijd klachten heeft.”

Logistiek huzarenstuk
Pieter Bot, cardioloog, vult aan: “Door intensieve samenwerking met de afdeling nucleaire geneeskunde hebben we sinds kort als eerste in de regio een sneldiagnistiek poli voor pijn op de borst. Binnen een dagdeel ziet de patiënt de cardioloog, wordt onderzoek gedaan en volgt een diagnose. Logistiek gezien een heus huzarenstuk.”

Jouke Boer, nucleair geneeskundige: “We hebben hiervoor een zeer geavanceerde PET-CT scan in huis, specifiek gericht op het nauwkeurig meten van hartspierdoorbloeding. Er zijn meer ziekenhuizen die gebruik maken van deze techniek, maar die dan niet de sneldiagnostiekpoli voor pijn op de borst hebben.” Bot: Het geeft patiënten zekerheid én rust. De patiënt staat écht centraal. En bovendien kunnen we indien nodig veel sneller handelen. Medicatie voorschrijven of in ernstiger gevallen een hartkatheterisatie uitvoeren.”

Nauwkeuriger diagnose bij vrouwen
Met de nieuwe PET-CT scan kan ook microvasculair vaatlijden bij vrouwen beter worden opgespoord. Boer: “Door de nauwkeurige beeldvorming kunnen problemen aan het vrouwenhart ook beter worden opgespoord. Bij vrouwen is de diagnostiek naar zuurstofgebrek van het hart soms lastiger dan bij mannen, omdat dit zich bij vrouwen meer in de kleine vaatjes afspeelt. We kunnen nu veel gevoeliger kijken naar de hartspierdoorbloeding”, zo stelt Boer.

Reacties