Meer studenten combineren werken en leren op het Nova College

Foto: Nova College

Het aantal studenten dat op het Nova College een mbo opleiding volgt in de bbl (combinatie van werken en leren) is in het schooljaar 2018-2019 bijna 18% gestegen vergeleken met het schooljaar daarvoor. Dat is een significante stijging, zeker vergeleken met het aantal bol studenten (leren en stage) dat slechts is gestegen van 2905 naar 2932 (0,9%).

Deze groei van het aantal studenten dat een mbo opleiding volgt door werken en leren te combineren, loopt parallel met de groei van de werkgelegenheid in die periode. Zeker jongeren die een mbo opleiding volgen in de techniek of de zorg, komen snel aan het werk. Niet alleen gediplomeerden; ook tijdens de opleiding bieden werkgevers de studenten al graag een (leer)arbeidsovereenkomst. De grootste toename onder het aantal bbl techniekstudenten vond al een jaar eerder plaats: een groei van 268 naar 342 (27,6%) twee jaar geleden en een toename van 5,8% vorig jaar. Overigens is het aantal techniekstudenten dat een opleiding in de bol (leren en werken) volgt het afgelopen jaar ook toegenomen met bijna 6%. Dat is goed nieuws gezien de enorme tekorten aan goed opgeleid personeel in vrijwel de gehele technieksector. De overgrote stijging van het aantal bbl studenten van het afgelopen jaar wordt vooral veroorzaakt door het groeiend aantal studenten dat kiest voor werken en leren in de zorg- en welzijnssector: 62,7%. Ook dat is goed nieuws, want de zorginstellingen kampen met enorme en groeiende tekorten aan personeel. De landelijke en regionale campagnes om mensen te werven voor de techniek en de zorg, lijken hun vruchten af te werpen. De groei van het aantal werkende studenten lijkt dit schooljaar door te zetten. Die aanmeldingen lopen nog en de cijfers zijn eind schooljaar 2019-2020 bekend.

Reacties