Gemeente Haarlem: experiment actua-raad over Corona-maatregelen op 19 mei 2020

Foto: Pixabay

Bron gemeente: Dinsdag 19 mei 2020 is er van 19.30 tot 21.30 uur een vergadering van de raad, een zogeheten actua-raad. Een actua-raad is een vergadering van de raad maar geen formele raadsvergadering. Deze actua-raad komt in de plaats van het coronavragenuurtje, dat de laatste tijd werd georganiseerd om de raad op de hoogte te houden van alle coronamaatregelen. Omdat het vragenuurtje te weinig mogelijkheid biedt om de diepte in te gaan en door te praten, is nu dit alternatief georganiseerd.

Opzet van de actua-raad

De actua-raad heeft één agendapunt, namelijk ‘coronamaatregelen’. Bij de actua-raad hoeft geen quorum aanwezig te zijn; raadsleden mogen zelf weten of zij aanwezig zijn. Er kunnen geen besluiten worden genomen (anders dan orde-beslissingen) en de vergadering wordt live uitgezonden. Er gelden de gebruikelijke debatregels, zoals spreektermijnen, interrumperen en ook bij deze vergadering verloopt het debat via de voorzitter. Omdat er geen besluiten kunnen worden genomen, eindigt het debat niet met politieke uitspraken van de raad in de vorm van bijvoorbeeld moties. Een fractie die op basis van de vergadering een politiek vervolg wil, kan hier de gebruikelijke andere instrumenten voor inzetten. Er kan een hybride vergadervorm worden gehanteerd, omdat het geen echte raadsvergadering is. Dat betekent dat raadsleden die live aanwezig willen zijn op de Zijlpoort (daar is nu de raadzaal in verband met de coronamaatregelen) daar vergaderen, terwijl andere raadsleden online deelnemen.

De actua-raad live volgen?

Deze vergadering van de raad wordt live uitgezonden via https://haarlem.notubiz.nl/.

Reacties