Motie: “Oost West Tuin Best” aangenomen bij ontwikkelvisie Zijlweg

Foto: Charles Duijff

Tijdens de Haarlemse raadsvergadering van 3 juni j.l. is een motie aangenomen met betrekking tot de ontwikkelvisie Zijlweg en omgeving.

Bron: Pieter Postmus, fractiemedewerker GroenLinks Haarlem

Er moet een ecologisch beheerplan komen voor het gebied ten noorden van de Brouwersvaart bij het Westelijk Tuinbouwgebied en de spoorzone driehoek. Deze gebieden liggen in de zogeheten ‘ontwikkelzone Zijlweg’.

Bij het aannemen van de ontwikkelvisie Zijlweg heeft de raad het accent op de ecologie in het gebied versterkt door middel van het aannemen van de motie “Oost West Tuin Best”. De indieners van de motie; D66, Hart voor Haarlem, SP en ChristenUnie, LH en GroenLinks, willen dat bij de ontwikkelstrategie een plan komt voor de ecologie van het groen in het gebied aan de overkant van het Houtmanpad en in de spoorzone driehoek. De partijen willen hiermee de ecologische Oost West verbinding en daarbij de natuur in Haarlem versterken. Er moet, met hulp van de stadsecoloog een strategisch plan komen om de ecologische waarden en biodiversiteit in het gebied te versterken. Hieronder HoutvaartpadIn de raadscommissie Ontwikkeling werd al besloten om het bouwen van dure woningen in de groene strook tussen Brouwersvaart en Zijlweg in het toekomstperspectief, niet toe te staan. Daarop werd duidelijk dat het ecologisch beheerplan, zonder de verkoop van gemeentelijke grond, niet perse verdere aandacht en budget zou krijgen. Terwijl het een Ecologisch Hotspot is zoals vastgelegd in het Ecologisch beleidsplan. Het wordt omschreven als: “Vochtig tot natte loofbos met zomen hogekruiden en oeverbegroeiing, een rijk insectenleven op oude inheemse bomen en rietranden, zangvogels. Aansluitend bij de binnenduinrand”

Door het aannemen van de motie is de wethouder er nu van doordrongen dat het ecologisch beleidsplan belangrijk beleid is en in de verdere ontwikkel strategieën een belangrijke plaats heeft. Of er in dat ecologisch belangrijke gebied een voetpad past moet nog kritisch onderzocht worden.

Melissa Oosterbroek (GroenLinks) is blij met de brede steun voor de motie: “Op deze manier zorgen we ervoor dat de ijsvogels die in dit gebied verblijven ruimte krijgen om in populatie te groeien, op die manier versterken we deze ecologische hotspot bij het Westelijk Tuinbouwgebied.”

Dit is de link naar de motie:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/moties/15-02-Motie-GLH-D66-HvH-SP-CU-Oost-West-Tuin-Best.pdf

Hieronder enkele foto’s van de omgeving

 

ZIE OOK

Haarlem: Volgende stap in de ontwikkelvisie Zijlweg

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen