MyTec-bedrijven en Nova College: samen opleiden tot brede technici

Foto: Nova College

Waar door de coronacrisis de tijd lijkt stilgezet voor veel ondernemingen, geldt dat niet voor de grote technische bedrijven in de regio. Stichting MyTec-bedrijven en Nova College hebben voor de komende vier jaar een nieuwe samenwerking ondertekend om de MyTec opleidingen verder naar de top te brengen. Samen trekken zij op in de RIF aanvraag voor smart maintenance.

De nieuwe samenwerking is een uitbreiding van de overeenkomst die in 2007 is begonnen om het grote tekort aan goed geschoold technisch personeel het hoofd te bieden en daarvoor de mbo opleidingen Elektrotechniek, Procestechniek en Werktuigbouwkunde naar een hoger plan te tillen en beter te laten aansluiten bij de behoefte van de bedrijven in de regio.

The best of the best

Jan Wieger Hof, directeur Nova College Beverwijk, legt uit wat het doel is van de nieuwe samenwerking: ‘Samen spreken we uit dat door intensieve samenwerking we streven naar the best of the best opgeleide studenten. Dit willen we bereiken door de 9 vastgestelde ambities voor de nabije toekomst planmatig vorm te geven.’

Robert Hendriks, voorzitter stichting MyTec-bedrijven, vult aan: ‘Door de intensieve samenwerking ontstaat een brede basis voor iedereen die in de techniek geïnteresseerd is. Van jong volwassenen tot ouderen.’

De ambities waar de partners zich de komende vier jaar sterk voor maken laten zich als volgt samenvatten: samenwerken op basis van gedeelde missie en waarden, kwaliteit onderwijs verder verbeteren, geïntegreerd state of the art practicumonderwijs, werk-/diplomazekerheid voor studenten, wenbaarheid MyTec programma, leven lang ontwikkelen, MyTec opleidingen niveau 3 toevoegen en een MyTec alumni-vereniging.

RIF Smart Maintenance

Ter ondersteuning van dit initiatief ondertekende MyTec-bedrijven de RIF aanvraag Smart Maintenance. Hierbij wordt MyTec-bedrijven partner in de aanvraag van het innovatieprogramma voor de maakindustrie in de regio, waarvan Nova College penvoerder is. Samen met de maakindustrie is een programma in voorbereiding om de technische opleidingen goed te laten aansluiten bij de snel veranderende technieken, met focus op slim onderhoud. Naast MyTec-bedrijven en andere technische bedrijven zijn ook Tata Steel, provincie Noord Holland en gemeente Velsen betrokken bij deze ontwikkelingen.

Gat vullen tussen afgestudeerde technici en bedrijven

Het doel van MyTec-bedrijven is om het kwantitatieve en kwalitatieve gat tussen afgestudeerde technici en bedrijven te vullen en zo deelnemers en de studenten verder te helpen in de wereld van morgen. Deelnemers zijn: Albemarle Catalysts, Bosma & Bronkhorst, Cargill, Crown van Gelder, Dolphin Marine Offshore en Industrie, Dutch Cocoa, ENCI, Eneco, ENGIE, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HVC Alkmaar, MSD, PWN, Sapmetaal, Stork, Tate & Lyle, TAQA Energy, Total Lubricants, CCE VU/VUmc, Vattenfall en Waternet.

Reacties