Petitie Zuid Schalkwijkerweg Stichting Haarlems Bomenridders

Foto: Charles Duijff

Door toenemend autoverkeer zal de landschappelijke waarde rond de Zuid Schalkwijkerweg verloren gaan. Alleen een brug over de Ringvaart kan dit voorkomen. De Stichting Haarlemse Boomridders zal daarom omstreeks 17 december een petitie indienen bij de gemeente Haarlem.

De petitie kunt u tot en met 16 december 2020 mede ondertekenen. De tekst:

WIJ

Stichting Haarlems Bomenridders en medestanders

constateren

  • Dat de komst van een villawijk op het Tjadenterrein zal leiden tot aanzienlijk meer autoverkeer.
  • Door de dijkverbreding zullen veel bomen verdwijnen en dat heeft een negatief effect op het landschappelijk karakter van de weg.
  • De recreatieve waarde van de Zuid Schalkwijkerweg gaat verloren en de veiligheid van gebruikers en recreanten staat op het spel.
  • Toekomstige verbreding van de weg is waarschijnlijk, verloedering ligt op de loer.
  • Bewoners en bezoekers hebben en brug over de Ringvaart nodig; ze hoeven dan geen nodeloze omweg te maken over de smalle dijk van de Zuid Schalkwijkerweg en kunnen direct de provinciale weg (N201) bereiken. Dan kan ook worden volstaan met een lichtere dijk waardoor bomen en natuur gespaard kunnen blijven.

en verzoeken

Een brug over de Ringvaart aan te leggen, enkel bedoeld voor bewoners van het voormalig Tjadenterrein. Sluipverkeer over de brug moet voorkomen worden.

KLIK HIER VOOR ONDERTEKENEN

Reacties