Hero Kindercentra: Directeur-bestuurder Annelies Zoomers neemt afscheid

Foto: Hero kindercentra aangeleverd

Directeur-bestuurder Annelies Zoomers neemt donderdagmiddag na 27 jaar afscheid van kinderopvangDinsdag 22 september was haar laatste werkdag. Mevrouw Zoomers kijkt terug op 27 jaar kinderopvang.

Altijd heeft ze zich hard gemaakt voor kinderen die het minder makkelijk hebben en gezinnen die opvang zo hard nodig hebben. Het kind stond bij elke beslissing centraal.

Opgeleid als onderwijzeres, maakte zij in 1994 de overstap naar de kinderopvang als bestuurder van de SKOS. Kinderopvang was in die tijd nog geen algemeen goed in Nederland. De SKOS is ontstaan uit een enkele peuterspeelzaal in Spaarndam en uitgegroeid tot een kinderopvang- en peuterspeelzaalstichting met 50 locaties en 260 personeelsleden. Het hart van Annelies Zoomers lag bij de vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) voor kinderen die wat extra aandacht en ondersteuning goed konden gebruiken. Ook introduceerde zij als enige kinderopvangorganisatie de zogenaamde plus-groepen; kinderopvang voor kinderen uit het special onderwijs en/of met een rugzakje. Zij zocht daarbij altijd de samenwerking met andere sociale partners in Haarlem zoals Kenter en JGZ.

Vanaf 2017 is Zoomers vooral bezig geweest met het fusietraject tussen de SKOS en Kinderopvang Haarlem naar de nieuwe organisatie Hero kindercentra. Een belangrijke gesprekspartner voor ouders, scholen en gemeente met 82 locaties in Haarlem en Spaarndam en meer dan 600 personeelsleden. Naast het sturing geven aan de groei van de organisatie, lag haar focus vooral op inhoudelijke ontwikkeling door vernieuwing en samenwerking. Nu dit traject succesvol is afgerond gaat ze met een gerust hart van haar pensioen genieten.

“Ik mag mezelf gelukkig prijzen dat ik zoveel heb meegemaakt, zoveel verhalen heb verzameld en met zoveel leuke mensen heb samengewerkt. Ik heb de kinderopvang binnen deze gemeente zien ontwikkelen en ben blij dat ik daaraan een steentje heb mogen bijdragen. Het was vaak een uitdaging om mee te bewegen met de wisselende vraag naar opvang als er veranderingen in de financiering kwamen of werkende ouders hun baan verloren maar dat maakte het ondernemerschap ook interessant. Altijd konden we het ons permitteren om beslissingen nemen op basis van onze pedagogische overtuigingen zodat ieder kind centraal kon blijven staan. Ik ben trots op de organisatie en op de mensen die nu verdergaan”, aldus Zoomers.

Donderdag 24 september nemen relaties en collega’s op gepaste wijze vanwege de corona afscheid. Ongetwijfeld worden er vele mooie verhalen verteld over de afgelopen 27 jaar.

Reacties