Gemeenteraad bespreekt de begroting 2020 op 2 en 4 en 6 november

Op maandag 2 en woensdag 4 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2021-2025. Op vrijdag 6 november stemt de raad over de begroting. Vanwege corona verlopen de vergaderavonden anders dan normaal. Op www.haarlem.nl/vergaderingen staan de agenda’s en stukken voor alle avonden. Hieronder volgt per avond een uitleg.

Bron gemeente Haarlem:

Maandag 2 november: eerste termijn raad en college

Op maandag 2 november start de vergadering om 18.00 uur met een eerste termijn voor de raad. Alle fractievoorzitters krijgen het woord om hun algemene beschouwingen te geven op de begroting. Ook lichten zij de moties en amendementen die zij willen indienen, toe. Na de pauze geeft het college hun eerste reactie hierop. Deze vergadering wordt in zogeheten hybride vorm gehouden. In principe zijn alle fractievoorzitters fysiek aanwezig in de raadzaal op de Zijlpoort, tenzij zij aangeven vanwege corona liever digitaal te willen vergaderen. Naast de fractievoorzitters mag er van elke fractie nog één raadslid fysiek aanschuiven, de overige raadsleden doen digitaal mee aan de vergadering. Rond 23.00 uur wordt de vergadering geschorst.

Woensdag 4 november: tweede termijn raad en college

De vergadering op woensdag 4 november duurt van 18.00 tot 21.30 uur en hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de vergadering van maandag 2 november. In deze vergadering krijgen de fractievoorzitters eerst het woord in de zogeheten tweede termijn. Daarna geeft het college hun reactie. Op deze avond worden nog twee andere agendapunten besproken, namelijk de Bestuursrapportage en het voorstel Duisenberg. De genoemde tijden in de agenda zijn indicatief. Na de pauze wordt een digitale besluitvormende raadsvergadering geopend. Dit is de formele raadsvergadering. Het is namelijk volgens de Wet digitale beraadslaging en besluitvorming niet toegestaan om besluiten te nemen in een vergadering die in hybride vorm wordt gehouden. Dat kan alleen als er óf fysiek wordt vergadert, óf digitaal. In deze formele vergadering kunnen fracties hun stemverklaringen geven op de ingediende moties en amendementen. De stemming over de moties en amendementen worden schriftelijk afgedaan via stemformulieren na de schorsing van de raadsvergadering op 4 november.

Vrijdag 6 november

Op vrijdag 6 november vindt een heropening van de digitale besluitvormende raadsvergadering plaats die duurt van 17.00 tot 18.00 uur.

De agenda is als volgt (na het vaststellen van de presentie en quorum):

-Stemming over de (geamendeerde) programmabegroting 2021-2025

(mogelijkheid tot het geven van een stemverklaring)

-Stemming over de Bestuursrapportage

(mogelijkheid tot het geven van een stemverklaring)

-Stemming over het voorstel van de Duisenberg rapporteurs

(mogelijkheid tot het geven van een stemverklaring)

-Sluiting van de vergadering

Vergadering mee of terugluisteren?

Helaas kunt u, vanwege corona, niet aanwezig zijn bij de vergaderingen. U kunt de vergaderingen wel live volgen via de online uitzending.  De uitzendingen kunt u ook achteraf bekijken.

Reacties