Haarlem: Regels voor wijkraden aangepast en klaar voor inspraak

Foto: Charles Duijff

De wijkraads-verordening, waarin alle regels staan voor de wijkraden, wordt aangepast. Het college van burgemeester en wethouders heeft de ontwerp verordening op de wijkraden 2020 dinsdag 27 oktober vrijgegeven voor inspraak. Grootste verandering is de manier waarop de subsidie wordt verdeeld over de wijken.

Bron gemeente:

Haarlem was de eerste stad met wijkraden. De eerste wijkraadsverordening stamt uit 1974 en de eerste wijkraad werd in de Leidsebuurt opgericht. Wijkraden krijgen subsidie om de belangen te behartigen van de bewoners en ondernemers in de wijk.

Tot nu toe werd de jaarlijkse subsidie verdeeld over alle wijken die Haarlem telt. Ook de wijken zonder wijkraad. In de nieuwe verordening wordt het geld verdeeld over de bestaande wijkraden. Als een nieuwe wijkraad wordt opgericht wordt die in het nieuwe jaar meegenomen in de subsidieverdeling.

De nieuwe verordening is duidelijker geworden op een aantal punten. Bijvoorbeeld hoe een wijkraad opgericht kan worden. Procedures uit het verleden lieten zien dat in de oude tekst ruimte was voor discussie. Ook de gebiedswethouders hebben een prominentere rol gekregen in de verordening.
De komende zes weken kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven op de ontwerp-wijkraadsverordening. Daarna wordt het ontwerp aangepast en volgt de definitieve wijkraadsverordening.

Zie ook Website gemeente Haarlem

 

Reacties