Vrouwenorganisaties voeren campagne voor laagdrempelig melden van geweld

Foto: Zonta

Vrouwenorganisaties voeren campagne voor laagdrempelig melden van geweld. ‘Blijf zoveel mogelijk thuis, zo blijf je veilig.’ Dat is wat mensen over de hele wereld al maanden te horen krijgen in de strijd tegen het coronavirus. Maar dat thuisblijven zorgt soms juist voor een onveilige situatie.

Burgemeester en gemeentes Haarlem eo steunen de campagne NEE tegen geweld tegen vrouwen

De afgelopen maanden is er wereldwijd een grote toename van huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen te zien. Hoewel er nog geen duidelijk beeld is van de situatie in Nederland, maken vrouwenorganisatie UN Women Nederland, samen met Zonta Nederland en de Unie van Soroptimistclubs in Nederland, Suriname en Curaçao zich grote zorgen over de toename van geweld ook in Nederland. Zij startten een petitie, ZIE  https://www.orangetheworld.nl/petitie-orange-the-world-2020/ om het kabinet op te roepen laagdrempeliger melden mogelijk te maken, voor iedere vrouw en voor iedere soort geweld. Bijna de helft van van de vrouwen en meisjes in Nederland krijgt in haar leven te maken met
geweld, maar naar schatting meldt slechts 40 procent dit bij een vriendin, buurvrouw, arts of instantie, en maar 10 procent gaat naar de politie. De overgrote meerderheid blijft dus onder de radar, en krijgt nooit hulp. Nu vanwege de corona-crisis berichten over een toename van geweld vanuit de hele wereld binnenstromen, is melden belangrijker dan ooit.

Maar dat blijkt in de praktijk nog knap lastig. Dat moet veranderen, vinden de Haarlemse vrouwenorganisaties Zonta Kennemerland Zuid en Soroptimist club Haarlem-Kennemerland. Zij sluiten zich daarom aan bij de petitie – die op hun intitiatief is gestart en inmiddels landelijk is uitgerold – om de regering oproepen om
met een integraal verbeterplan te komen, om deze gaten te dichten en te zorgen dat iedere vrouw iedere vorm van geweld kan melden, en dan passende hulp kan krijgen.

Orange the World

25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Voor het vijfde jaar op rij start op die dag ook in Nederland de Orange the World campagne en worden gebouwen 16 dagen lang in het oranje licht gezet. In Nederland hebben meer dan 125 gemeenten en vijf provincies inmiddels hun steun toegezegd. Daarmee krijgt Nederland naar verwachting de meeste oranje objecten ter wereld. Haarlem, Heemstede en Bloemendaal doen ook mee. De toren van de Grote of Sint Bavo, Molen de Adriaan, het Provinciehuis in Haarlem, het Raadhuis in Heemstede en het stadhuis in Bloemendaal en nog zo’n 15 andere markante gebouwen zullen oranje verlicht zijn.

Over Orange the World

De kleur oranje staat centraal voor een hoopvolle toekomst, zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen met fysiek of seksueel geweld in haar leven te maken. Met de wereldwijde ‘Orange the World’ campagne wordt aandachtgevraagd voor de strijd tegen dit geweld.

Start campagne

De aftrap van de campagne vindt plaats op 25 november in het centrum van Haarlem. Burgemeester Wienen zal daar om 20.00 uur het eerste oranje licht ontsteken, waarna Haarlem 16 dagen oranje verlicht zal zijn. De petitie zal na afloop van de campagne in Den Haag worden aangeboden.

Achtergrondinformatie

In Nederland wordt de Orange the World campagne gecoördineerd door UNWomen Nederland, Zonta International en Soroptimist International Nederland, Suriname en Curacao.

Wie is Zonta?

Zonta Kennemerland is onderdeel van Zonta International, een wereldwijd servicenetwerk van vrouwen. Zonta zet zich in voor de ontwikkeling en vrijheid van vrouwen, zodat zij de kans krijgen om volwaardig mee te doen aan de maatschappij.

Wie is Soroptimist International?

Soroptimist Haarlem Kennemerland is onderdeel van Soroptimist International, een internationale organisatie van vrouwelijke professionals, die zich inzetten voor vrouwenrechten en de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes overal ter wereld.

Meer info te vinden op:

www.geweldtegenvrouwenmelden.nl

www.unwomen.nl/support-onze-campagnes/orange-the-world/

www.orangetheworld.nl/

www.zonta.org/

www.soroptimistinternational.org/

https://www.orangetheworld.nl/petitie-orange-the-world-2020/

 

Reacties