Generaal Spoorlaan ligt voor een deel open, maar nog geen ‘spoor van de generaal’

Foto: Charles Duijff

U herkent de openingstitel meteen als woordgrap, maar Generaal Spoor zorgde als legercommandant en dus ‘leiding-gevende’ voor meer dan één onbekende leiding in ‘zijn laan’, leidingen die door aannemer Dura Vermeer zijn aangetroffen in de grond en daardoor met een aantal andere factoren voor vertraging van het project zorgden.

Tekst en foto’s Charles Duijff

Op 30 november 2020 startte aannemer Dura Vermeer met de werkzaamheden voor de nieuwe inrichting van de Generaal Spoorlaan. Daarbij werd ook ‘aangenomen’ dat zich geen onverwachte omstandigheden zouden voordoen, waardoor het gehele project vertraging zou kunnen oplopen. Hieronder de situatie per 8 maart 2021 Uitvoering Fase 1A – Ingang van de parkeergarage Marsmanplein tot de Reggestraat – 30 november 2020 tot eind april 2021Na aanvang van de werkzaamheden heeft aannemer Dura Vermeer een aantal onverwachte zaken aangetroffen. De planning van het project loopt daardoor uit. Ook bleek dat het ontwerp voor de riolering aangepast moest worden om goed aan te kunnen sluiten op de woningen. Het grondwater had een verhoogde zinkwaarde, waardoor dit eerst gefilterd moest worden. Daarnaast zorgden de weersomstandigheden (sneeuw en vorst) er voor dat het lastig was om (graaf-)werkzaamheden uit te voeren.

De Generaal Spoorlaan wordt ingericht als een fietsstraat met een maximum toegestane snelheid van 30 km/uur. De openbare ruimte tegenover de winkels wordt een meer comfortabel en groen verblijfsgebied. Door de gewijzigde inrichting krijgt het gebied een rustiger en overzichtelijker verkeersbeeldVolg de verdere planning op de website van de gemeente Haarlem

Meer sloop- en bouwplannen in Noord

De sociale huurwoningen van woningcorporatie Pré Wonen aan de Aart van der Leeuwstraat, Generaal Spoorlaan, Gerard van Eckerenstraat en de P.C. Boutenstraat zijn verouderd. Daarom sloopt Pré Wonen de 224 woningen. Na de sloop bouwt Pré Wonen ongeveer 280 nieuwe sociale huurwoningen. Zie ook daarvoor info op de gemeentelijke website

Ook verbetert gemeente Haarlem de openbare ruimte rond de woningen. En onder de Jan Prinslaan legt de gemeente een gescheiden rioolsysteem aan. Dit rioolsysteem voert afvalwater en regenwater apart af.

 

Reacties