Gilde SamenSpraak zoekt vrijwillige taalcoaches

Foto: Gilde SamenSpraak

Gilde SamenSpraak maakt al jaren deel uit van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving. Zorgvuldige integratie van anderstaligen in onze samenleving is voor de hele samenleving van belang. Nieuwe ‘muggen’, nieuwe Haarlemmers, die de Nederlandse taal nog niet (voldoende) beheersen, hebben veel baat bij hulp van enthousiaste taalcoaches!

Charles Duijff:

De taal die iedereen spreekt en die in de meeste gevallen iedereen ook begrijpt is de lichaamstaal.  Dat heeft ook alles te maken met communicatie, met hoe je kijkt naar elkaar, bewuste- of onbewuste gebaren, stemgebruik, noem het allemaal maar op. Een goede taalcoach spreekt wat mij betreft in de eerste plaats de taal van de liefde. Dat laatste geldt bij alles wat we doen in ons leven. Word je taalcoach dan zul je merken dan een bijzondere wederzijdse band kan ontstaan, wellicht zelfs een blijvende vriendschap. In ieder geval een waardevolle verrijking van je eigenwaarde.

Nederlandse taal best moeilijk?

Klopt. Zeker wanneer het gaat om grammatica en met name de schrijftaal. Alleen dat woord al ‘grammatica’. Lees je bijvoorbeeld op Facebook berichten en reacties, dan hebben de schrijvers van alle FB-wijsheden best wel vaak moeite met de spelling van de Nederlandse taal. Wanneer moet iets met ‘dt’ of alleen met een ‘d’ of ‘t’ Dat is maar een voorbeeld. Überhaupt de spelling van bepaalde woorden. Voor Taalcoaches is het echter belangrijk dat ze voornamelijk de Nederlandse spreektaal goed beheersen. Ze hoeven geen taalkundige of docent Nederlands te zijn.

Andere culturen

Andere culturen, andere gewoontes. Cultuur is wat de mens schept, vertelt o.a. wikipedia. Natuur staat tegen over cultuur. Natuur is wat aangeboren is en zonder menselijk toedoen is ontstaan. Daarbij komt nog religie. Religie heeft een grote invloed op cultuur en dus op het dagelijks leven van mensen. Als taalcoach hoef je jezelf niet in allerlei culturele- of religieuze bochten te wringen. Als taalcoach breng je op ongedwongen wijze, en misschien moet ik er wel aan toevoegen ‘ongemerkt’ kennis over van je eigen cultuur aan de anderstalige die je begeleidt. Gewoon door met elkaar te praten in een huiselijke omgeving of tijdens een wandeling. Wandelen is in Nederland razend populair, genieten van de natuur ook en voor velen werd die activiteit het begin van vriendschap. Zo ontstaat voor de anderstalige bovendien een ontspannen sfeer om het leren van de Nederlandse taal heel snel op te pakken!

Gilde SamenSpraak Haarlem Yvonne Lut 

Bron: Haarlems Weekblad Sutiah van Netten

Yvonne Lut is taalcoördinator bij Gilde SamenSpraak Haarlem. Zij koppelt vrijwilligers aan anderstaligen in Haarlem. “Gilde SamenSpraak Haarlem is dus op zoek naar vrijwillige taalcoaches in Haarlem en omgeving. Op dit moment staan er veel vrouwelijke anderstaligen bij ons ingeschreven die om een vrouwelijke taalcoach vragen, maar mannen kunnen zich natuurlijk ook aanmelden”, aldus Lut.

BOEIENDE ERVARING:  De taalcoördinator is zelf ook een tijd taalcoach geweest. “Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat het een hele boeiende ervaring is. Ik ervaar het ook als een verrijking om met mensen uit andere culturen in contact te komen. Je krijgt er veel voor terug. Het geeft zoveel voldoening om de anderstalige een eindje op weg te helpen door te oefenen met de Nederlandse taal. Als taalcoach vergroot je de wereld van anderstaligen. Meedoen in de maatschappij begint met taal. Door elke week anderhalf tot twee uurtjes met een anderstalige af te spreken levert de taalcoach hier een bijdrage aan. De taalcoaches oefenen op een informele wijze de taal in een huiselijke omgeving of tijdens een wandeling. Het gaat vooral om de spreektaal, omdat conversatie belangrijk is in het verwerven van een nieuwe taal”, vertelt Lut enthousiast.

Meer ervaringen van vrijwillige taalcoaches

Gepensioneerd advocaat én kantonrechter Sietse Ellerbroek uit Bloemendaal is sinds 2015 taalcoach bij Gilde SamenSpraak Haarlem. Hij heeft meerdere anderstaligen begeleid. Sietse is nu de taalcoach van Hasan Tanriverdi uit Turkije. Hasan is in 2019 samen met zijn gezin in Haarlem komen wonen. Hij is van huis uit advocaat.

Met veel plezier vertelt Hasan graag over zijn positieve ervaringen als anderstalige in Haarlem. Samen met zijn gezin voelt hij zich thuis in de stad. Hasan is Sietse ook heel erg dankbaar: “Niet alleen voor het samen oefenen van de Nederlandse taal, maar ook voor de steun en de vriendschap. Sietse is als een goede vriend en vader voor mij.”

De eerste ontmoeting tussen de beide heren vond ongeveer een jaar geleden plaats. “Een taaldocent aan de Vrije Universiteit adviseerde mij op zoek te gaan naar een taalcoach. Ik vond dat een goed idee. Ik heb veertig jaar in Turkije gewoond. Ik vind de Nederlands taal moeilijk. Het is fijn als iemand mij daarbij helpt. Ik heb me toen aangemeld bij Gilde SamenSpraak Haarlem. Het was snel geregeld. Ik was heel blij, want ik wil graag de taal leren”, vertelt Hasan.

Sietse voegt hieraan toe: “Ik vond het ook ontzettend leuk dat hij een advocaat is. Er was gelijk een klik tussen ons. Daarnaast heeft Hasan veel gevoel voor humor en ik ook. Als we met elkaar spreken dan moeten we vaak lachen, dat maakt het ook zo leuk.” Vanwege de corona verloopt het contact voorlopig via de mobiele telefoon. Hasan: “We voeren nu videogesprekken via de What’s app. Het gaat goed, want je kunt elkaar toch op die manier blijven zien.”

Sietse is erg trots op Hasan: “In vergelijking met een jaar geleden is het een wereld van verschil. In het begin bestond zijn woordenschat uit ongeveer honderdvijftig woorden. En vergeet niet: Nederlands is voor buitenlandse mensen een hele moeilijke taal om te leren. Hasan is heel gemotiveerd. Hij studeert hard om de taal goed te leren. Het is ook prettig om te zien dat er vooruitgang is. Voor het grootste gedeelte heeft Hasan dat zelf gedaan. Ik ben buitengewoon trots op hem dat hij nu al zo goed Nederlands spreekt.”

LEUK WERK: Sietse raadt het iedereen aan om taalcoach te worden: “Het is geweldig leuk werk. Het geeft veel voldoening, omdat je andere mensen helpt. Ik vind het belangrijk om anderstaligen te helpen met de Nederlandse taal. Het is ook heel interessant om met andere culturen kennis te maken. Je leert van elkaar.”

Meer informatie:

Voor meer informatie of aanmelding stuur een e-mail naar: [email protected]. Bellen kan naar: 023-5314862. Degenen die zich aanmelden, worden telefonisch benaderd. Kijk ook op Gilde Samenspraak

Nogmaals: Voor dit vrijwilligerswerk hoef je geen docent of taaldeskundige te zijn. Het is wel belangrijk dat je goed Nederlands spreekt, geduldig bent en interesse hebt in mensen uit een andere cultuur. Het is op vrijwillig basis, maar niet vrijblijvend. Dat geldt voor beide partijen. De anderstalige rekent op je. Het is daarom belangrijk om het contact goed te onderhouden.

Corona:

Vanwege de corona heeft de taal coaching even stilgestaan. Het contact verloopt nu meestal online, via de telefoon, samen naar buiten of op 1,5 meter afstand van elkaar thuis.”

Troonrede 18 september 2020

“Bouwen aan een hechte samenleving gaat uiteraard ook over integratie. In de voorstellen voor een nieuw inburgeringsstelsel kunnen en moeten statushouders direct aan het werk gaan en zo snel mogelijk goed Nederlands leren. Werk en taal zijn immers de kortste weg naar volwaardig meedoen in de samenleving.

Dit sluit helemaal aan op onze visie en missie. Meedoen in de samenleving begint met taal. Om de taal te kunnen spreken heb je andere mensen nodig. Taalvrijwilligersorganisaties koppelen taalcoaches en anderstaligen aan elkaar. Wekelijks oefenen zij de Nederlandse taal en maken uitstapjes, bijvoorbeeld naar de bibliotheek of markt. Taalcoaching zorgt ervoor dat anderstaligen hun taal verbeteren, meer zelfvertrouwen krijgen en sneller meedoen. Er ontstaan waardevolle contacten tussen mensen, zoals vriendschappen.

Taalcoaching is dus een belangrijke en krachtige aanvulling op taalles. Want juist door – buiten de taalles – spreekkilometers te maken met een taalvrijwilliger, voelt een anderstalige zich vrijer om de Nederlandse te spreken met de buren, op het schoolplein, de markt en bij de huisarts.

Als Het Begint met Taal blijven wij ons daarom ook in Den Haag sterk maken voor het belang van taalcoaching, zeker in een nieuw inburgeringsstelsel.

Reacties