‘Op straat voor een leefbaar klimaat’: 22 oktober klimaatfietstocht in Haarlem

Foto: Aangeleverd

Op 22 oktober organiseert de Klimaatcoalitie Haarlem een fietstocht door de hele stad. Daarmee vragen zij aandacht voor de klimaatcrisis en roepen op om mee te doen met de grote landelijke klimaatmars op 6 november in Amsterdam.

De fietstocht in Haarlem is één van de tientallen lokale acties die op die dag plaatsvinden om mensen te mobiliseren voor wat ‘de grootste klimaatmars ooit’ moet worden. De fietstocht begint om 12.45 uur in de Haarlemmerhout en eindigt op de Grote Markt, waar een aantal prominente sprekers het woord zal voeren.

Dit jaar verscheen opnieuw een alarmerend internationaal rapport gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de ernstige gevolgen van de klimaatverandering. Dit onderzoek is uitgevoerd door de klimaatexperts van het IPCC van de Verenigde Naties. Onomwonden wordt in het rapport aangeven dat de opwarming van de aarde sneller gaat dan berekend, en dat “worst case scenario’s” niet ondenkbaar zijn. Jelmer Mommers heeft in De Correspondent een bijna angstwekkend overzicht gegeven van klimaat gerelateerde verschijnselen in de afgelopen zomer. Indien de overheid niet de allerhoogste hoogste prioriteit geeft aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen, leidt dit tot een klimaatcrisis met hittegolven, extreme droogte en bosbranden, overstromingen, verwoestende stormen, misoogsten in meerdere wereldregio’s en meer en meer (klimaat)vluchtelingen. Voor de organisatoren van de klimaatfietstocht is dit schrikbeeld reden om in actie te komen.

Lowie van Liere van de Klimaatcoalitie Haarlem licht toe: “De coronacrisis heeft laten zien dat een overheid adequaat kan optreden als ze ziet dat het ernst is. Bij de huidige klimaat- en biodiversiteitcrisis is direct, daadkrachtig en efficiënt optreden meer dan noodzakelijk. De overheid moet ingrijpen. Daarom roepen wij het kabinet op om nu in actie te komen met ambitieuze, eerlijke en rechtvaardige klimaatplannen voor een weerbaar heden en een leefbare toekomst. Samen kunnen we de schade beperken en bouwen aan een beter bestaan. Nu het nog kan!” voegt hij er met veel nadruk aan toe.

De Klimaatcoalitie Haarlem bestaat uit lokale groepen van Extinction Rebellion, Grootouders voor het Klimaat, de FNV en Milieudefensie. Onder het motto ‘op straat voor een leefbaar klimaat’ roept de coalitie iedereen op om mee te fietsen op 22 oktober. Aanmelden kan via www.klimaatmars2021.nl .

Tijdschema en route.

  • 12:45 uur            Verzamelen in de Haarlemmerhout bij de muziektent in het Frederikspark. 13:00 uur. Start van de fietsdemonstratie. Op specifieke plaatsen is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de demonstratie. Route gaat via Houtplein, Grote Markt, Kenaupark, Schotersingel, Santpoorterplein, Frans Halsplein, Stationsplein naar de Grote Markt.
  • 13:45 uur            Einde fietstocht op de Grote Markt bij de Zonnevechter. 14:00 uur               Verschillende sprekers
  • 15:00 uur            Kerkklokken luiden het klimaatalarm en wij doen mee met zoveel mogelijk toeters en bellen etc.

Reacties