Halfweg krijgt een grotere waterdoorvoer én mooiere sluisjes

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed / C.S.Booms

In Halfweg moet een grotere waterdoorvoer worden gemaakt ter hoogte van de Oude Haarlemmerstraatweg tussen het NS-station en de Dubbele Buurt.

Het klimaat verandert sneller dan was voorspeld. De extreme regenbuien die het KNMI in 2050 had verwacht, zijn nu al werkelijkheid. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast toe. Hoogheemraadschap Rijnland heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in capaciteitsuitbreiding van gemalen en de uitbreiding van piekbergingen. Het watersysteem loopt echter tegen zijn grenzen aan, waardoor extra ingrepen nodig zijn zoals de grotere waterdoorvoer in Halfweg.

Water niet snel genoeg aangevoerd
De afvoer van water uit onder andere de Haarlemmermeerpolder naar het Noordzeekanaal verloopt via de sluisjes bij Halfweg. Deze sluisjes vormen een flessenhals in de waterafvoer naar het boezemgemaal, dat verderop is gelegen in Zijkanaal F. Dit boezemgemaal pompt water naar het Noordzeekanaal en kan op dit moment niet optimaal worden ingezet. Als het gemaal draait dan daalt het waterpeil in Zijkanaal F te snel doordat water niet snel genoeg wordt aangevoerd via de sluisjes. Dit merken ook de woonbooteigenaren.

Zicht op de sluisjes van Halfweg (foto: Hoogheemraadschap van Rijnland)

Nieuwe functie sluisjes
Om dit knelpunt op te lossen wordt de doorstroomcapaciteit van de sluisjes vergroot. Met het oog op de monumentale status van de sluisjes en de tussenliggende eilanden kan niet zomaar een deel van het sluizencomplex worden verwijderd. Daarnaast zijn de sluisjes aan restauratie toe. Vergroting van de waterdoorvoer met behoud en restauratie van de sluisjes is daarom een ingewikkeld proces.

Planning
Het project zit nu nog in de voorbereidende fase. Daarna wordt de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Zodra die vergunning is afgegeven kunnen de werkzaamheden van start. Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer spannen zich in om én een goede waterdoorvoer voor de toekomst te garanderen én een mooier, veiliger en beter sluizencomplex te realiseren.

Reacties