Handhavingsactie De Liede zorgt voor een veiligere werkomgeving

Foto: Wim Meijer Fotografie

Een handhavingsactie op bedrijventerrein De Liede bracht donderdag enkele ongeregeldheden aan het licht. Hierop is actie ondernomen. Periodieke, onaangekondigde controles dragen bij aan een beter ondernemersklimaat op bedrijventerrein de Liede in Vijfhuizen.

Controle met nadruk op veiligheid en milieu-inspectie
Op donderdag 18 november werd een handhavingsactie gehouden bij vijf bedrijven op bedrijventerrein De Liede. Tijdens deze handhavingsactie lag de nadruk op werk- en brandveiligheid, overtredingen die milieu of gezondheid kunnen schaden, of er mensen met uitkeringen aan het werk waren en of er sprake is van illegale bewoning.

Veiligheid voorop
Tijdens de actie van donderdag trof de brandweer bij vier bedrijven verbeterpunten aan. Zo waren blusmiddelen verouderd of ontoereikend of waren vluchtroutes niet toegankelijk. De Inspectie Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid (iSZW) heeft apparaten gecontroleerd op keuringen en enkele onveilige machines stilgelegd. De gemeente gaf ondernemers instructies op valbeveiliging. Verder werden enkele milieuovertredingen bij bedrijven geconstateerd. Ondernemers zijn gesommeerd dit aan te passen. Tot slot heeft de politie een bezoeker aangehouden, die met een ingevorderd rijbewijs autoreed en wordt een aanwezige gecontroleerd op werken mét uitkering.

Succesvolle controleacties
Afgelopen anderhalf jaar zijn er dertien acties uitgevoerd op het bedrijventerrein. Hiermee zijn 53 van de 71 bedrijven minstens eenmaal bezocht. Met deze acties zorgen de deelnemende partijen ervoor dat De Liede steeds meer een bedrijventerrein wordt waar je veilig kan werken. Er wordt gekeken naar verdachte, criminele activiteiten en er wordt bijvoorbeeld gecontroleerd op het naleven van milieuregels. Ondernemers krijgen tijdens een controle ook tips en aanwijzingen.

Partners streven naar een gezond bedrijventerrein
De handhavingsacties zijn gericht op het verbeteren van de veiligheid en betrouwbaarheid van bedrijventerrein De Liede. Zoals overal in Nederland is er ook hier veel aandacht voor het tegengaan van ondermijning. Dit betekent dat criminelen minder kans krijgen zich schuil te houden, geld wit te wassen of een bedreiging te vormen voor gezonde en eerlijke handel. De controles worden uitgevoerd onder regie van de gemeente Haarlemmermeer, samen met de Politie, de Vreemdelingenpolitie, Milieupolitie, de Belastingdienst, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Brandweer, Liander, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en de bouwinspecteur, handhavers en sociaal rechercheurs van de gemeente Haarlemmermeer.

De gemeente Haarlemmermeer is in 2020 gestart met integrale controles van alle bedrijven op bedrijventerrein De Liede. Dit doen zij onder de vlag van het RIEC: het Regionale Informatie- en Expertise Centrum dat overheidspartners ondersteunt in  de bestrijding van ondermijnende criminaliteit.

Kwaliteit en veiligheid
Doordat deze partners slim samenwerken en kennis en krachten bundelen worden verdachte zaken sneller opgespoord en aangepakt. Wanneer bij een controle dingen aan het licht komen die niet deugen wordt er direct op gehandhaafd. Ook horen aanvullende maatregelen of vervolgcontroles tot de mogelijkheid. Zo wordt met elk bezoek van het handhavingsteam op het bedrijventerrein de omgeving meer en meer betrouwbaar. Een plezierige plek om te werken en te handelen voor iedereen!

Bedrijventerrein De Liede
De Liede is een van de bedrijventerreinen van Haarlemmermeer. Op het in 1975 aangelegde terrein zijn vooral autohandel en auto-demontagebedrijven te vinden.

De Liede ligt in het noordwesten van de gemeente Haarlemmermeer, tussen de A9, N205 en de Ringvaart en is daarmee uitstekend bereikbaar. De Nieuwe Liede is de uitbreiding van het bedrijventerrein.

Vragen of melden verdachte zaken
Heeft u vragen over dit project of over veilig ondernemen op De Liede? Wilt u verdachte zaken melden? Neem dan contact op met de wijkagent via www.politie.nl of 0900-8844 of meld misdaad anoniem via 0800-7000. Vragen en meldingen worden integraal opgepakt.

Voor aanvullende informatie zie ook: https://haarlemmermeergemeente.nl/de-liede  https://www.meldmisdaadanoniem.nl/melden/

Reacties