Campagne Orange the World Haarlem van start gegaan

Foto:

Op 24 november om 19:00 uur zette de Haarlemse burgemeester Jos Wienen de toren van de Grote of St Bavo in het oranje licht.  Hij deed dit op het terras van DeDAKKAS, van waar men prachtig kon zien hoe de toren steeds intenser oranje kleurde.

Orange the World is een wereldwijde campagne om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Haarlem doet voor het 6e jaar mee. De campagne loopt van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december. Die hele periode staan een aantal markante gebouwen in Haarlem, maar ook in Heemstede, Bloemendaal en Velsen in het oranje licht. In Haarlem vragen inmiddels ook bedrijven ons om hieraan mee te kunnen doen.

De kleur oranje staat symbool voor een hoopvolle toekomst, vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Bekend is dat één op de drie vrouwen in haar leven met fysiek of seksueel geweld te maken heeft. Dit is onacceptabel en moet een halt worden toegeroepen.Blijf signaleren
Hoe nodig dit is, werd duidelijk door de sprekers bij het start event in DeDAKKAS. Jiska Vijselaar sprak namens de vier organiserende vrouwenorganisaties. “Ik ben een van die drie vrouwen.”  Ze vertelt over de mishandeling en aanranding die ze vroeger meemaakte, door een bekende. “Ik ben nog nooit zo bang geweest. En niemand die er begrip voor had. Het is 33 jaar geleden maar het lijkt gisteren.” Het is te horen.

Gastspreker Abbie Chalgoum, acteur, docent aan het Nova college en auteur van het boek ‘Ik blijf bij je’, vertelt dat hij als peuter met zijn familie uit Marokko naar Nederland kwam. Zijn vader sprak niet met woorden maar voornamelijk met zijn handen. Zijn nu volwassen zusje heeft de kracht nog niet om voor ons haar verhaal te doen. Zijn moeder spreekt de taal niet en daarom vertelt hij namens deze vrouwen hun verhalen. Het gaat niet alleen om hun. Het zijn voorbeelden van de vele vrouwen die met geweld thuis te maken hebben. “Mannen moeten beginnen om het geweld tegen vrouwen te stoppen. Er moet over gepraat worden, er lopen nog zoveel kleine Abbies rond.” Hij leest een stukje uit zijn boek voor, over zijn kleine zusje Latifa, die op de basisschool meedeed aan een actie voor Unicef, maar de tijd vergat. Zij moest altijd vanuit school rechtstreeks naar huis. Helaas was haar vader eerder thuis dan anders. Al snel kreeg ze klappen, met zijn vlakke hand in haar gezicht. Abbie vertelt over de gloeiende vleesspiezen die zijn vader op haar voeten legt, over zijn vluchtende en angstige zusje, over de sterke greep van zijn vader, en over zijn eigen machteloosheid. De buurman bonkte op de muur en schreeuwde: “ophouden of ik bel de politie.”

Abbie had zo gehoopt dat die buurman iets zou doen. Dat men op school iets zou zien, iets signaleren. Daar draait het om. Niet om het oplossen, dat vraagt hij niet. Maar wel om signaleren. “Nu, 30 jaar later, hebben we nog zoveel last van geweld tegen vrouwen.  Er zijn nu wel meer mogelijkheden om het naar buiten te brengen. We hebben elkaar nodig.” Dit is niet het verhaal van een acteur maar van Abbie, een van de vele Abbies, die ook de nodige klappen heeft gekregen en gewond is. Dat de buurman nooit de politie heeft gebeld, dat de scholen nooit iets hebben gezien, zit hem nog het meeste dwars.

Persoonlijke verhalen maken de ernst van de problematiek duidelijk
Burgemeester Wienen is net als iedereen geschokt. “De praktijkverhalen die ik zojuist gehoord heb, brengen de problematiek op een ander niveau, de ernst van de problematiek wordt zo wel heel duidelijk.” Ook hij onderstreept het belang van signaleren. Bij Veilig Thuis in Haarlem komen meer dan  1000 keer per jaar signalen binnen, voornamelijk van hulpverleners en artsen. Het signaleren door de mensen zelf neemt toe, met verzoeken om hulp aan Veilig Thuis. Hij vertelt het bijzonder belangrijk te vinden zich goed te kunnen verdiepen in wat er nodig is om herhaling te voorkomen. Bij hem komen de verzoeken binnen om een huisverbod af te geven. Als er heel ernstige dingen gebeuren, kan iemand meteen vastgezet worden in de cel. Het verbeteren van de professionaliteit in het herkennen van signalen is een belangrijk speerpunt. De burgemeester is duidelijk zeer betrokken bij de schade waartoe de problematiek leidt, en die generaties lang kan blijven bestaan. Een betere aanpak van de problematiek moet geen kwestie van geld zijn. Op  bestuurlijk niveau is er ook aandacht voor de organisatie van Veilig Thuis, zodat ze zo goed mogelijk kunnen werken.

De persoonlijke speeches maakten grote indruk.  Dat de campagne Orange the World hard nodig is, dat het geweld tegen vrouwen de wereld uit moet, werd bij dit start event meer dan duidelijk. Het ontsteken van het licht is nu verbonden met al diegenen die het geweld tegen vrouwen ondergaan hebben. De kleur oranje is de kleur van de hoop.

Achtergrondinformatie
In Nederland wordt de Orange the World campagne gecoördineerd door UNWomen Nederland, Zonta International en Soroptimist International Nederland, Suriname en Curacao. Voor de campagne Orange the World in Kennemerland zijn vier regionale vrouwen organisaties actief.

Wie is Zonta?
Zonta Kennemerland is onderdeel van Zonta International, een wereldwijd servicenetwerk van vrouwen. Zonta zet zich in voor de ontwikkeling en vrijheid van vrouwen, zodat zij de kans krijgen om volwaardig mee te doen aan de maatschappij.

Wie is Soroptimist International?
Soroptimist Haarlem Kennemerland is onderdeel van Soroptimist International, een internationale organisatie van vrouwelijke professionals, die zich inzetten voor vrouwenrechten en de verbetering van de positie van vrouwen en meisjes overal ter wereld. Hetzelfde geldt voor SI club Haarlem e.o.

Wie is de VVAO?
De VVAO zet zich in voor de positieverbetering van vrouwen en werkt aan hun empowerment (zowel nationaal als internationaal). Ze doet dit door vrouwen te steunen en stimuleren hun talenten te ontplooien en door bij te dragen aan het publieke debat. De VVAO doet in regio Kennemerland mee aan de campagne.

Reacties