Spaarne Gasthuis behaalt niveau zilver van Milieuthermometer Zorg

Foto: Wim Meijer Fotografie

Het Spaarne Gasthuis heeft van het Milieu Platform Zorg het zilveren niveau van de Milieuthermometer ontvangen! Dit betekent dat het Spaarne Gasthuis op het gebied van duurzaamheid het afgelopen jaar weer flinke stappen heeft gezet, en daarmee goed op weg is om te voldoen aan de Green Deal Duurzame Zorg.

Het Spaarne Gasthuis heeft in 2018 de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Met het ondertekenen daarvan heeft het ziekenhuis zich  gecommitteerd aan de 4 doelstellingen: CO2 – reductie, circulaire bedrijfsvoering en (ver)bouwen, medicijnresten uit het afvalwater en gezonde leefomgeving.

De Milieuthermometer is een belangrijk instrument om onze duurzame prestaties structureel te verbeteren en concreet te maken voor personeelsleden, patiënten, bezoekers en andere belanghebbenden. Vorig jaar behaalden we al het bronzen certificaat, waarmee we een basis hebben gelegd om onze duurzame bedrijfsvoering zichtbaar te maken en te borgen.

Zilveren Certificaat
“Het zilveren certificaat betekent onder andere dat wij onze impact en voortgang meten. Ook richten we ons nu op duurzaam inkopen. We sturen voortaan nog sterker op het inkopen van duurzame producten, en nemen duurzaamheidscriteria standaard mee bij inkooptrajecten”, aldus het ziekenhuis. “Daarnaast hebben we in een CO2-routekaart uitgewerkt met welke maatregelen we op het gebied van energiebesparing en duurzame energie we onze CO2-reductie doelstelling gaan halen (in lijn met de klimaatdoelen van Parijs). Alle acties die wij doen publiceren we openbaar via ons jaarverslag duurzaamheid”.

De beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk
Duurzaamheid is op dit moment een belangrijk onderwerp in de ziekenhuiswereld. Ziekenhuizen hebben een grote CO2-voetafdruk, en produceren dagelijks veel afval; tijdens de coronacrisis meer dan ooit. “Voor ons als ziekenhuis liggen er dus veel kansen om bij te dragen aan een duurzamere wereld”, aldus Pieternel Hummelen, bestuurslid Spaarne Gasthuis. “En die kansen grijpen we dan ook. Niet alleen door beleid maar ook door de enthousiaste inzet van onze medewerkers. Iedereen draagt zijn steentje bij aan het behalen van onze ambitie: de beste zorg met de kleinste ecologische voetafdruk”.

Duurzaam Spaarne Gasthuis
Wat doet het Spaarne Gasthuis zoal op het gebied van duurzaamheid binnen het ziekenhuis? Een kleine greep uit de initiatieven die in 2021 zijn gerealiseerd:

  • Minder papier. Daarom gebeurt zoveel mogelijk digitaal. Men is afgestapt van faxen, lab-aanvragen gebeuren digitaal en ook folders en vragenlijsten worden waar mogelijk digitaal aan patiënten verstrekt.
  • Op steeds meer afdelingen is het mogelijk om plastic, blik en drinkpakken te scheiden.
  • Op de OK loopt een pilot om de verpakking van de steriele instrumentennetten te recyclen.
  • 10% van de totale stroominkoop is regionaal opgewekte zonne-energie. Dit levert een CO2 -besparing van 1140 ton op!
  • De afdeling eerste hart-long hulp is in september gestart met de inzameling van pacemakers om de waardevolle grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk te laten recyclen.
  • Verder is er een interne structuur opgezet voor meer hergebruik (intern en extern) van meubilair, apparatuur, etc.

Reacties

Cookieinstellingen