Donderdagavond om 18.30 uur laatste raadsvergadering van 2021

Foto: Gemeente en Charles Duijff

Donderdagavond is om 18.30 uur de laatste raadsvergadering van dit jaar. Op de agenda staan de volgende bespreekpunten:

  • Vaststellen omgevingsvisie Haarlem 2045
  • Vaststellen startnotitie Stadionplein
  • Haarlemse belastingvoorstellen 2022
  • Vaststellen DO verkeersmaatregelen Keizerstraat-Barrevoetestraat-Botermarkt en aanvraag uitvoeringskrediet voor realisatie
  • Reconstructie Slaperdijkweg, vaststellen plan van eisen
  • Vaststellen Cultuurplan 2022-2028
  • Vaststellen Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlem 202
  • Benoemen raadslid CDA

De hele agenda van de raad met bijbehorende documenten vindt u hier.

CDA raadslid Eva de Raadt is in de vorige raadsvergadering benoemd tot wethouder. Tijdens de raadsvergadering wordt Jurrit Visser beëdigd als raadslid voor het CDA.

Interpellatieverzoeken

Diverse partijen doen een interpellatieverzoek over het gevoerde bestuur bij het realiseren van een tussenvoorziening voor daklozen in het Anton Pieck Hofje. De fractie Hart voor Haarlem heeft een interpellatieverzoek ingediend over het besluit om in Haarlem extra asielzoekers op te nemen. De raad stemt aan het begin van de vergadering of deze interpellaties plaats vinden.

Initiatiefvoorstel burgerberaad

In de afgelopen jaren is er wereldwijd en ook in Nederland ervaring opgedaan met burgerberaden. Een burgerberaad bestaat uit een zo perfect mogelijke afspiegeling van de bewoners van een land/regio/stad/buurt die al dan niet bindend adviseren over heikele punten. In het coalitieprogramma is vastgelegd dat de gemeente Haarlem met nieuwe vormen van participatie aan de slag gaat. Een aantal partijen heeft het initiatief genomen om het instellen van een burgerpanel vast te leggen in de lokale regelgeving. Het initatiefvoorstel staat op de agenda als hamerstuk met stemverklaring, dit betekent dat alle partijen het initiatief omarmen.

Vragenuurtje

Voorafgaand aan de raadsvergadering is om 17.45 uur het vragenuurtje. Raadsleden kunnen dan aan de collegeleden allerhande vragen stellen. Hier kunt u alvast de vragen zien. Raadsleden kunnen tot donderdagmiddag nog vragen indienen.

U mag komen, geen publiek wel een live uitzending

De raad vergadert fysiek. Vanwege de lange agenda met veel bespreekpunten wordt hier de voorkeur aan gegeven. De raads- en collegeleden zitten op 1,5m afstand van elkaar en worden afgeschermd door plexiglas schermen. Vanwege de nu geldende coronamaatregelen kan er geen publiek bij de vergadering aanwezig zijn. U mag als journalist wel aanwezig zijn. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij het griffiebureau via [email protected] De vergadering is ook live te volgen via https://haarlem.notubiz.nl/

Reacties

Cookieinstellingen