Meer dan 500 bewoners Ramplaan willen meedoen aan het zonnewarmtenet

Foto: Charles Duijff

Onlangs was er een drukbezochte bewonersavond in het Ramplaankwartier. Zo’n 165 wijkbewoners waren aanwezig bij een avond over het project SpaarGas: een betaalbaar en duurzaam alternatief voor aardgas op basis van zonnewarmte.

Bron gemeente Haarlem:

Met de vier miljoen subsidie van het Rijk kan het zonnewarmtenet grote stappen maken.

Haarlem is een van de 64 gemeenten die een bijdrage van de Rijksoverheid krijgt om een wijk aardgasvrij te maken. Op de Ramplaan willen wijkbewoners dit doen door stapsgewijs huizen te isoleren, zonnepanelen te plaatsen die elektriciteit opwekken én water opwarmen en aan te sluiten op een wijkwarmtenet. Dit heet het zonnewarmtenet.

Meer dan 500 huiseigenaren doen al mee

Op dit moment willen al ruim 500 huiseigenaren deelnemen aan het zonnewarmtenet. Deze bewoners hebben een huisdossier ingevuld. Met het huisdossier krijgen wijkbewoners een eerste inschatting van wat deelname gaat betekenen voor de woning en de portemonnee.

Energie in de wijk omzetten naar actie

Op de bewonersavond vertelde projectleider en bewoner Eelco Fortuijn welke acties de komende tijd in gang worden gezet. De energie in de wijk wordt omgezet in acties. Wethouder duurzaamheid Robbert Berkhout was aanwezig en vertelde hoe trots hij is op de wijkbewoners die dit plan zover hebben gebracht.

Aardgasvrij wonen

Het zonnewarmtenet in het Ramplaankwartier is één van de projecten waar gemeente en bewoners samenwerken aan gasvrij wonen. Haarlem wil in 2040 aardgasvrij zijn. De transitievisie warmte laat het toekomstbeeld voor aardgasvrij verwarmen zien. Haarlem kent veel verschillende typen bebouwing. Daarom is er niet één oplossing. Voor de ene buurt is een collectief warmtenet de oplossing, voor de andere buurt een individuele oplossing zoals een warmtepomp.

Meer weten?

Alles over SpaarGas Ramplaankwartier leest u op www.ramplaankwartier.nl De duurzame plannen van gemeente Haarlem vindt u in de Routekaart Duurzaamheid

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen