Kinderombudsman oordeelt hard over De Piramide

De Piramide, locatie Boerhaavewijk.
Foto: haarlemnieuws

Kinderombudsman Marc Dullaert oordeelt hard over de Haarlemse basisschool De Piramide. De moeder van een van de vroegere leerlingen diende bij hem drie klachten in over hoe haar zoon is behandeld eind 2013, begin 2014. Hij zou jarenlang zijn gepest en de school zou daar niets of te weinig tegen hebben gedaan.

Het conflict leidde destijds tot veel beroering. De moeder, gesteund door een aantal andere moeders, bepleitte dat er systematisch zaken misgaan op de locatie Boerhaavewijk van deze school. De openbare basisschool daarentegen meende dat zij een hetze voerde tegen de school ten koste van haar zoon. Ze haalde hem zelfs van school omdat hij daar niet meer veilig zou zijn.

,,Klacht te lang gebagatelliseerd en onvoldoende serieus genomen.”

In zijn rapport ‘Sociale veiligheid op school’ verklaart hij twee klachten gegrond. De derde klacht is volgens hem ongegrond. Dullaert oordeelt dat de school aan de Semmelweisstraat, locatie Boerhaavewijk, signalen van een mogelijk onveilig sociaal klimaat op school ‘te lang heeft gebagatelliseerd en onvoldoende serieus genomen.’

Ook is de kinderombudsman het met de moeder eens dat de schoolleiding geen melding van kindermishandeling had moeten doen. Dat is bedoeld voor als er zorgen zijn over het kind thuis. Er was alleen sprake van een probleem op school en dan mag een zogeheten AMK-melding van Dullaerts niet worden gebruikt. ,,De melding lijkt kortom veeleer een poging van de school om moeder op een andere manier te dwingen zich te voegen naar de wensen van de school. Dit oneigenlijk gebruik van een AMK-melding is onacceptabel gelet op de verstrekkende gevolgen voor kind en ouders van een melding, ook als die achteraf niet terecht is.”

Aanbeveling: alles doen om te zorgen voor sociale veiligheid op scholen

Ongegrond acht Dullaerts de klacht dat de leerling als gevolg van het klimaat op school lange tijd gepest kon worden en dat de school daar niet adequaat tegen op trad. Wel doet de kinderombudsman de aanbeveling dat scholen, de Inspectie van het Onderwijs en Veilig Thuis ‘om hun verantwoordelijkheden te nemen en hun mogelijkheden ten volle te benutten om op die manier gezamenlijk te zorgen voor de sociale veiligheid op scholen.’
Uit het rapport blijkt dat de school de kinderombudsman onbevoegd acht om de klachten behandelen. Daar is hij het mee oneens omdat de rechten van het kind aan de orde zijn. De Piramide, waar inmiddels een andere wind waait, vindt dat ‘de kous af zou moeten zijn met het oordeel van de Landelijke klachtencommissie onderwijs van begin 2014.’ Die commissie achtte de klachten van de moeder ongegrond.

Zie voor het hele rapport dat gisteren is gepubliceerd:

Rapport kinderombudsman

Reacties