Wethouder geeft fout over grondverkoop toe

Het stadhuis van Haarlem.
Foto: haarlemnieuws

Wethouder Jeroen van Spijk (D66) heeft verkeerde informatie verstrekt aan de raad. Dat geeft hij zelf aan in een brief die vrijdag is verstuurd.

In de raadsvergadering van 29 oktober hield hij de raad voor dat een stuk grond in het Pim Mulier Sportpark al is verkocht. Daarmee redde hij zich uit een pittige discussie omdat hij had verzuimd de raad in te lichten over de inhoud van de nieuwe plannen op het stuk grond. Maar ja, omdat de verkoop al rond was kon dit nu toch niet meer. Coalitiepartijen PvdA en CDA en de meeste oppositiepartijen hekelden Van Spijk om het passeren van de raad. Zelfs zijn eigen partij oordeelde dat Van Spijk ‘dit ‘netter had kunnen doen.’

Ook burgemeester Bernt Schneiders vond dat Van Spijk de raadsleden had moeten betrekken bij het plan, zei hij op 29 oktober tijdens de raadsvergadering. De wethouder handelde in strijd met de afspraken met de gemeenteraad. Maar ook Schneiders ging ervan uit dat de grond al was verkocht. ,,We hadden dit moeten voorhouden aan de raad”, luidde zijn harde conclusie.

Omdat Van Spijk de raad voorhield dat het om een voldongen feit ging, hoefde hij de verkoopvoorwaarden niet alsnog met de raad te bespreken.

Ambtenaren grepen niet in en een week lang is deze verkeerde voorstelling van zaken niet rechtgezet. Een week later, tijdens een commissievergadering, komt de vraag op of het contract eigenlijk echt is getekend. Van Spijk weet het niet en een dag later antwoordt hij: ,,Navraag in de ambtelijke organisatie leert dat dit nog niet het geval is. De overeenkomst is 7 juli jongstleden door het college besproken in de collegevergadering en akkoord bevonden.”

Van Spijk ziet een pluspunt in de verkeerd verstrekte informatie: ,, Luisterend naar de discussie in uw commissie en het feit dat de koopovereenkomst nog niet ondertekend is, ontstaat er de mogelijkheid om alsnog deze grondverkoop inhoudelijk met u bespreken.”

Jeroen van Spijk is om een reactie gevraagd maar die heeft hij nog niet gegeven.

Dat de gemeente een deal heeft gesloten voor het stukje grond langs de Randweg valt overigens goed bij een meerderheid van de raad. Acht jaar lang diende de eigenaar geen bouwvergunning voor kantoorpanden in. Maar volgens het nieuwe contract komen er nu 59 woningen. Dat de prijs iets naar beneden is bijgesteld en er meer grond voor is verkocht, valt slecht bij de oppositie.

 

 

 

 

Reacties