Kindermonitor 0-11 jarigen: Kinderen in Kennemerland zijn meer gaan bewegen

Foto: Veiligheidsregio Kennemerland

KENNEMERLAND – Uit onderzoek van GGD en JGZ Kennemerland blijkt dat kinderen in de GGD-regio Kennemerland vaker een uur of meer per dag bewegen dan in 2014 en 2018. Het is de derde keer dat deze Kindermonitor plaatsvindt. In het voorjaar van 2022 vulden zo’n 6500 ouders een vragenlijst in over hun 0-11 jarig kind.

Meer bewegen
Voor kinderen is het advies om minimaal 1 uur per dag te bewegen. In de GGD-regio Kennemerland beweegt 86% gemiddeld minimaal 1 uur per dag. Dat is meer dan in 2014 (76%) en 2018 (81%).

Kinderen spelen veel van die tijd buiten. Bewegen kan ook door zelf naar school te lopen of te fietsen. Dat stimuleert niet alleen het bewegen van kinderen, maar ook hun praktijkervaring in het verkeer. Een veilige verkeersroute naar school is hiervoor noodzakelijk. Te veel verkeer is in de Kindermonitor de meest genoemde belemmering om kinderen niet zelf te laten lopen of fietsen naar school.

Gezond eten en drinken
Naast bewegen is gezond eten en drinken belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Veel kinderen drinken dagelijks water (82%) en eten dagelijks fruit (78%) en groente (54%). Hoewel dit tussen 2014 en 2018 nog toenam, bleven de percentages tussen 2018 en 2022 ongeveer gelijk. Wel is het aantal kinderen dat ‘bijna nooit zoete drankjes drinkt’ gestegen sinds 2018, maar nog steeds gaat het maar om 25%. Er is dus nog ruimte voor verbetering. Dit kan door op school alleen water en fruit of groente toe te staan als ‘tienuurtje’ en door het realiseren van gezonde sportkantines. De GGD kan scholen en sportclubs hierbij ondersteunen.

Bezorgde ouders
Het overgrote deel van de kinderen in de regio is volgens hun ouders vaak gelukkig en gezond. Toch hebben meer dan de helft van de ouders weleens zorgen over hun kinderen. Bij de jongste kinderen (0-3 jaar) gaan die zorgen vooral over eten, bij oudere kinderen (4-11 jaar) gaan de zorgen vooral over angst, onzekerheid en faalangst. Opvallend is dat 14% van de ouders aangeven dat hun kinderen tussen de 8 en 11 jaar prestatiedruk ervaren, de GGD vindt dat zorgelijk. Weinig ouders hebben zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Ouders die zorgen hebben, hebben dit met name over het effect op hun kind wat betreft sociaal contact en spelen.Kindermonitor
De resultaten zijn afkomstig uit de Kindermonitor, een vragenlijstonderzoek van GGD Kennemerland naar de gezondheidssituatie van kinderen van 0 t/m 11 jaar oud. De GGD werkte daarbij samen met JGZ Kennemerland. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van de negen gemeenten in de GGD- regio. Sinds 2014 wordt dit onderzoek elke vier jaar herhaald. In het voorjaar van 2022 deden ouders van bijna 6.500 kinderen mee aan het onderzoek. Gemeenten, scholen en andere organisaties kunnen de resultaten gebruiken voor de invulling van hun jeugd- en gezondheidsbeleid.

Meer informatie over het onderzoek
Alle resultaten van de Kindermonitor voor de GGD-regio Kennemerland en de 9 afzonderlijke gemeenten zijn te vinden in de Gezondheidsatlas van GGD Kennemerland op www.gezondheidsatlaskennemerland.nl .

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen