Samen tijd en geld investeren in Cronjéstraat

Foto: Charles Duijff

Hoe houden we de Cronjé een fijne winkelstraat, met een prettige uitstraling en een gevarieerd aanbod? De komende 5 jaar gaan de eigenaren van panden in de straat hier weer samen mee aan de slag.

Want: “als individu ben je niets, maar samen kom je verder”.

De afgelopen 5 jaar investeerden vastgoedeigenaren van de Generaal Cronjéstraat en het Julianapark gezamenlijk tijd en geld om ‘de Cronjé’ aantrekkelijker te maken. Het uiteindelijke doel is dat de concurrentiepositie van de straat verbetert. Hiervoor richtten zij een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op. Dit houdt in dat iedere eigenaar of ondernemer een vast geldbedrag inlegt, bestemd voor gezamenlijke doelen. Onlangs stemden de vastgoedeigenaren ervoor om ook de komende vijf jaar op deze manier samen te blijven werken.

Hoe ziet die samenwerking er dan uit? Iedereen legt jaarlijks een vast bedrag in en met dit budget wordt de straat verbeterd. Bijvoorbeeld door de gevels op te knappen, meer groen toe te voegen en de luifels te onderhouden en te verlichten. Ook kan het beschikbare budget gebruikt worden om samen te verduurzamen of te zoeken naar oplossingen voor lekkage. Alle activiteiten en plannen van de BIZ sluiten aan bij een langere termijn visie: het behouden en versterken van een goed en aantrekkelijk klimaat in de winkelstraat, voor zowel bezoekers als winkeliers. Een divers winkelaanbod is hierbij belangrijk.

De kracht van de Cronjé

Wanneer de uitstraling van het winkelgebied verbetert, trekt dat meer bezoekers en nieuwe winkeliers. En dat is goed voor de economie én fijn voor mensen die in de straat hun boodschappen doen. Peter van den Nouwland is bestuurslid van de BIZ, vastgoedeigenaar, ondernemer en bewoner in de Generaal Cronjéstraat. Hij legt uit: “Alles is met elkaar verbonden. Met een aantrekkelijk en goed bereikbaar winkelgebied trek je klanten, en dus ook winkeliers. Op die manier houden we een gevarieerd winkelaanbod, wat naar mijn mening echt de kracht van de Cronjé is. Je hebt hier kleine zaken, specialistische winkels en de bekende ketens. Het is belangrijk om hierin te blijven investeren, met het oog op de toekomst.”

Samen

Naast een gezamenlijk budget voor vastgoedeigenaren en ondernemers, brengt de BIZ nog een belangrijk aspect met zich mee. Het versterkt namelijk de onderlinge samenwerking en zorgt voor verbinding tussen vastgoedeigenaren en ondernemers in de straat. “En dat is belangrijk”, volgens Peter. “Als individu ben je niets, maar samen kom je veel verder. We doen het allemaal op onze eigen manier, maar uiteindelijk hebben we hetzelfde belang.” Dat benadrukte Peter ook bij de andere vastgoedeigenaren en ondernemers voorafgaand aan de stemmingsronde. “Het is een mooi signaal dat een merendeel voor een 2e termijn van de BIZ heeft gestemd. We gaan er weer voor. Voor het algemeen belang!”

Wat gaat er nog meer gebeuren?

Naast de plannen en lange termijn visie van de BIZ, willen we als gemeente de inrichting van de Cronjéstraat vernieuwen. Voor het zover is maken we eerst een toekomstvisie voor het gebied. In deze visie komt te staan wat we belangrijk vinden voor de winkelstraat en hoe we willen dat deze er in de toekomst uit komt te zien. Want hoe willen we de winkelstraat gebruiken? Moet er meer groen komen? En hoe willen we omgaan met verkeer? Hiervoor gaan we in gesprek met Haarlemmers die de winkelstraat gebruiken, omwonenden en ondernemers uit het gebied. We willen daar eind dit jaar de eerste gesprekken voor voeren. Peter over de plannen: “Als BIZ zijn we een volwaardige gesprekspartner en zitten we graag om de tafel met de gemeente. Mijn persoonlijke wens bij een herinrichting? Dat het Cronjé eigen blijft”.

Wilt u meer weten over de BIZ Eigenaren Cronjé? BEKIJK Projectpagina met o.a. het plan van aanpak

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen