Waarderhaven kost bijna twee miljoen euro meer

De Waarderhaven wordt stukken duurder.
Foto: haarlemnieuws

Tijdens de aanleg van de Waarderhaven blijkt nu al dat de gemeente en de aannemer – Jos Scholman uit Nieuwegein – bijna twee miljoen euro extra nodig hebben. Dat is een enorme overschrijding van het budget tot nu toe: 4,2 miljoen euro.

Burgemeester Bernt Schneiders vraagt de gemeenteraad om 1,95 miljoen euro meer, want hij wil de werkzaamheden niet laten stoppen: ,,Het zal duidelijk zijn dat ik bepaald ongelukkig ben dat ik u hiermee moet confronteren.” Hij wil de aannemer echter liever niet voor de rechter slepen omdat stopzetten van de herinrichting ‘vooral de bewoners zeer zal treffen.’

Woonarken

De burgemeester laat doorschemeren dat nieuwe verrassingen waarschijnlijk niet zijn te verwachten. Hij spreekt van een nieuw resultaat van ‘scherpe onderhandelingen’. ,,Waarbij alle belanghebbenden een gebaar hebben gemaakt.” Het zou gaan om een definitief vastgestelde prijs.

De ligplaats voor meer dan vijftig woonarken in de Waarderpolder – vanaf de Spaarndamseweg de Waarderbrug over – is al sinds de jaren zeventig onderwerp van discussie. Vooral de brandveiligheid stond ter discussie en de grond is zwaar vervuild. De ruimte tussen de woonschepen moet groter en daarom moet de haven groter worden. De bodem wordt gelijk gesaneerd en de haven uitgebaggerd.

De Waarderhaven wordt stukken duurder.
De Waarderhaven wordt stukken duurder.

De bijna twee miljoen euro extra is nodig vanwege extra kosten van nieuwe steigers, onderzoek naar damwanden, extra kosten voor sanering van de grond, extra kosten vanwege een nieuw ontwerp van de riolering en extra kosten voor de aankoop van gronden. De gemeente is ook meer kwijt aan het vervangen van schuren van bewoners en er is meer geld nodig omdat het project langer duurt dan verwacht.

Nodige complicaties

Volgens Schneiders komt de aannemer steeds met nieuw extra werk vanwege de complexiteit van het project. Dat de bewoners gewoon blijven tijdens de werkzaamheden ‘heeft voor de nodige complicaties gezorgd.’ De relatie tussen de bewoners en de aannemer is de laatste weken geëscaleerd.

De gemeente en de aannemer zijn bovendien in een juridisch conflict verwikkeld over het slaan van een damwand. Schneiders aan raadsleden: ,,Daarbij is vast komen te staan dat een groot aantal niet voorziene kosten niet verhaald kunnen worden en dus voor rekening van de opdrachtgever komen.”

Reacties