Skaten en op asfalt krijten in stadspark Amsterdamsevaart

Volle zaal met omwonenden tijdens een discussie over de Amsterdamsevaart.
Foto: haarlemnieuws

Nu ziet de Amsterdamsevaart er niet uit met de houten bloembakken op straat en te veel stikstof en asfalt, maar straks wordt volgens de gemeente alles anders: Een ‘stadsstraat’ die een statige oprijlaan naar de binnenstad moet worden. ,,Je moet niet pas bij de Amsterdamse Poort denken: nu ben ik in Haarlem”, zegt wethouder Cora-Yfke Sikkema.

De Amsterdamsevaart kan zelfs veranderen in een stadspark waar water stroomt, skaters schaatsen op vrije stukken verlaten asfalt waar kinderen op hun knietjes krijten op de oude rijstroken. Zo ziet de Haarlemse landschapsarchitect Marnix Tavenier het voor zich.

Muggen

Hij presenteert zijn plan aan omwonenden en andere belangstellenden op woensdagavond in ABC architectuurcentrum Haarlem. Hij doet dat blijkbaar zo beeldend dat een bewoonster later klaagt dat ze straks last van muggen gaat krijgen!

Het idee van Tavenier is dat er aan de kant van NedTrain een tijdelijk stadspark komt, tijdelijk want het wachten is op een ontwikkelaar die aan die kant van de Vaart ‘villa’s of huizen met meerdere bouwlagen’ wil bouwen. De gemeente wil het liefst zelfs een echte trekvaart terug op dit gedeelte. Dit omdat er meer water in de stad nodig is om regen op te vangen. Maar daar is geen geld voor. Ook moet er ruimte zijn voor een parkeergarage. Een massaal bouwproject kan genoeg geld opleveren om aan alle wensen te voldoen.

Rijstrook

Het stadspark van Tavenier is een van de twee schetsen over de toekomst van de Amsterdamsevaart. In ieder geval, in de realistischere variant, is het de bedoeling dat er nog maar één rijstrook de stad in en één rijstrook de stad uit overblijven. Rekening wordt gehouden dat de NedTrainkant wordt volgebouwd en dat er de parkeergarage komt. Het asfalt zal gehalveerd worden om de straat aantrekkelijker te maken. Verder komt er dan een kleine groenstrook.

De aanwezige bewoners van vooral de Amsterdamsevaart zijn verdeeld over de plannen. Een deel juicht de gezondere en minder drukke toekomst toe, een ander deel maakt zich druk over de komst van huizen aan de overkant en eventueel verlies van de ventweg en parkeerplaatsen voor de deur.

Meer auto’s

Belangrijk discussiepunt onder hen is de stroom auto’s die Haarlem uitgaat en binnenkomt. Volgens de aanwezige verkeersdeskundige Christiaan Kwantes zal het aantal toenemen in de komende tien jaar met acht procent. Tegelijk is de gemeente van plan rijstroken weg te halen van de Amsterdamsevaart. Dit betekent dat de Oudeweg en de Prinsenbrug nog meer een flessenhals gaan worden. ,,Het ontwerp moet ervoor gaan zorgen dat de Amsterdamsevaart rustiger wordt, maar het is een illusie om te denken dat dit een oplossing is voor alle verkeersproblemen in Haarlem”, zegt hij.

De gemeente moet maatregelen nemen op de Schipholweg, de Oudeweg en de Waarderweg om de verkeersstroom om te kunnen. Ook komt een ander groot probleem aan de orde: hoe vinden automobilisten de parkeergarages in het centrum wanneer ze via de Prinsenbrug en de Bolwerken richting Bloemendaal worden gestuurd?

Erg jammer

Komende zomer wil de gemeente met een definitief plan komen voor de Amsterdamsevaart. Eerst krijgen belanghebbenden het woord. De wijkraden in Oost hebben deze avond afgesproken te proberen om samen op te trekken. Marcella van Vloten van de wijkraad Amsterdamse Buurten: ,,We gaan met de wijken in Oost zorgen dat we goed onze stem kunnen laten horen. Een deel van de bewoners van de Amsterdamsevaart krijgen nu een beetje de indruk dat hun stem niet wordt gehoord. Dat wethouder Sikkema na een half uurtje de zaal verlaat terwijl zij de avond organiseert en ons uitnodigt, vind ik schandalig. Dat is erg jammer en een gemiste kans om naar de bewoners te luisteren.”

 

 

 

Reacties