Helft Boerhaavewijk voor vluchtelingen, helft is tegen

Bijna 360 aanwezige buurtbewoners van de Boerhaavekliniek aan de Louis Pasteurstraat in Haarlem hebben woensdagavond fifty-fifty gestemd voor of tegen de komst van vluchtelingen in hun wijk.

Zo op het oog was in het Van der Valk Hotel in Haarlem-Zuid niet te zien welk kamp meer stemmen kreeg: voor of tegen. Eerder liet de wijkraad weten juist grote bedenkingen te hebben tegen de komst van de noodopvang in de voormalige kliniek.

De gemeenteraad luistert naar deze stemming en beslist op 17 december of de Boerhaavekliniek tijdelijke opvanglocatie wordt. Als de raad akkoord gaat, komen de eerste vluchtelingen in januari 2016.

Discussie

3200 Omwonenden van de voormalige kliniek waren uitgenodigd. Enkele honderden waren aanwezig in een zaal in Van der Valk Hotel in Haarlem-Zuid, zij kregen de mogelijkheid mee te discussiëren over de mogelijke komst van een tweede noodopvanglocatie voor vluchtelingen binnen de stad. De andere is in De Koepel.

Een aantal vrouwen heette de vluchtelingen van harte welkom en meldde zich aan als vrijwilliger. Bewoner Ben van Roomen gaf een statement af over de opgefokte verhalen die gaan over vluchtelingen: ,,Het zijn verdachtmakingen, die angst aanjagen. Feiten kennen we niet. Zolang ik geen feiten ken, beschuldig ik niemand en vertrouw ik iedereen.” Hij ontving applaus.

Creatief

Veel critici benadrukten daarentegen dat de Boerhaavewijk al te veel problemen kent om 450 vluchtelingen op te vangen. ,,Honderdvijftig vluchtelingen in de kliniek zou voor ons veel beter zijn”, zei een van de aanwezigen. Anderen verbazen zich dat de Boerhaavekliniek is uitgekozen. ,,Waarom komen opvangcentra altijd in arme wijken en niet in rijke gemeenten?”, was een van de vragen. Volgens gastheer burgemeester Bernt Schneiders is dit de enige geschikte locatie in heel Haarlem.

Omwonenden zijn erg bang voor toename van criminaliteit en geloofden verhalen van de politie niet dat er bij De Koepel geen overlast wordt gemeld. Ook waren er creatieve bijdragen: Een dame kreeg veel steun toen zij voorstelde dat de Onroerend Zaakbelasting gehalveerd moest worden. ,,Waarom niet? Het draait toch allemaal om geld? De eigenaar van de Boerhaavekliniek verdient er ook aan.”

Veiliger

Locatiemanager Menno Schot van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) in De Koepel zei dat de Boerhaavekliniek meer geschikt is voor kinderen dan De Koepel. Hij zei dat de wijk veiliger wordt want er komt 24-uurs beveiliging rond het gebouw.

Burgemeester Bernt Schneiders verzekerde dat er maximaal 450 vluchtelingen in de Boerhaavekliniek komen en voor een half jaar en niet langer dan een jaar. De eigenaar van het pand, Sint Jacob, heeft andere plannen met het gebouw. Schneiders zei bovendien dat een jaar meer dan genoeg is voor wijk als de Boerhaavewijk.

Reacties