Vrijwilligers welkom op Natuurwerkdag in Poelbroekpark

Foto: Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark

HAARLEM – Op zaterdag 4 november, de landelijke Natuurwerkdag, gaat de  Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark ook aan de slag in het park in de stadsrand van Haarlem en nodigt enthousiaste vrijwilligers dan ook uit om mee te helpen.

Op plantengebied is het Poelbroekpark een topper. Het heeft gebiedseigen water (kwel) en een natuurlijk waterpeil. Er groeien meerdere soorten wilde orchideeën waaronder Bijenorchis en Moeraswespenorchis en fraaie planten zoals Parnassia, Moeraskartelblad en Rode ogentroost. Uit onderzoek naar de vegetatie bleek dat er gedurende het jaar in het Poelbroekpark veel te halen is voor boerenlandvlinders en andere insecten. Dat het voor vogels ook een topgebied is blijkt uit de ruim vijftig soorten broedvogels die er voorkomen, zoals Roerdomp, Snor, Waterral en Cetti’s zanger. De Cetti’s zanger vestigt zich als gevolg van klimaatverandering met een groeiend aantal broedvogels in het moerassige bos, omdat hun leefgebieden in zuidelijk Europa door verdroging verloren gaan.

Op de Natuurwerkdag richt men zich onder andere op het knotten van wilgen en het maken van takkenrillen. De takken worden van bomen en struiken afgezaagd of geknipt voor de takkenrillen. Verder wordt braam en opslag van jonge boompjes en struiken. Verwijderd evenals invasieve exoten.

Door deze werkzaamheden op de Natuurwerkdag wordt de biodiversiteit versterkt en blijft het natuurgebied open. Door opslag van bomen en struiken te verwijderen uit het rietland kunnen er komend voorjaar weer vele tientallen moeras- en rietvogels broeden. Bovendien komen er planten tot bloei en vormen zaad. Dit is belangrijk voor vogels en insecten die hiervan voor hun voedsel afhankelijk zijn. In de takkenrillen vinden vogels, insecten en kleine zoogdieren schuil- en broedgelegenheid. Daarin komen mossen en schimmels voor.

Deelnemers aan de natuurwerkdag maken kennis met de andere vrijwilligers van de Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark. Het is een gezellige groep mensen die van buiten werken houdt. Misschien vind je het zo leuk dat je een van de volgende natuurwerkdagen in het Poelbroekpark mee wilt doen.

Op de website van de Wijkraad Meerwijk is je meer informatie te vinden over de Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark: https://www.wijkraadmeerwijk.nl/werkgroep-poelbroekpark/

Praktische: verzamelen om 10.00 uur voor het hek van Doe-Tuincomplex Poelbroektuin (aan het fietspad naar Vijfhuizen). Koffie, thee, lunch zelf meenemen. Aanmelden  kan via https://www.natuurwerkdag.nl/klussen/werken-voor-en-in-de-natuur-van-het-poelbroekpark/ .

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen