Auto’s blijven rijden in Cronjéstraat

Spandoek bij de entree van de Cronjé.
Foto: haarlemnieuws

De Generaal Cronjéstraat blijft doordeweeks open voor auto’s. De gemeente concludeert na een evaluatie dat het openstellen van de winkelstraat in Haarlem-Noord in 2014 een goede zaak is geweest.

De gemeenteraad – die in 2014 in meerderheid vóór was – kan de auto’s in theorie weer gaan weren naar aanleiding van deze onderzoeken. De raad spreekt zich de komende tijd uit over de evaluatie.

Een uitgebreid onderzoek onder winkelend publiek en ondernemers levert volgens de gemeente op dat het aantal bezoekers ‘bovengemiddeld is toegenomen’ sinds de openstelling voor autoverkeer. Winkeliers hebben aangegeven dat de omzet soms is gestegen en dat de leegstand in de straat is minder geworden.

Parkeeropbrengsten

Dat de winkeliers blij zijn met de terugkeer van de auto’s, behoeft geen betoog. 46 Procent van hen wil dan ook dat de straat voortaan ook in het weekeinde voor autoverkeer bereikbaar is. Ook de boekhouder van de gemeente is blij: in een jaar tijd kwam er ruim 43.000 euro bij aan parkeeropbrengsten.

Onder bezoekers en gebruikers van de winkelstraat is meer weerstand, maar niet genoeg om de gemeente te porren te stoppen met de auto in de straat. Vooral bezoekers die lopend of met de fiets naar de Cronjéstraat gaan willen voor een deel terug naar de oude situatie. Dat gaat om ruim veertig procent van de ondervraagden. Maar een jaar eerder wilde meer dan 60 procent de straat nog autoluw hebben.

Ook in weekeinde

In tegenstelling tot wat de ondernemers beweren, geven de bezoekers aan dat ze niet méér uitgeven in de straat sinds maart 2014. De meeste bezoekers zeggen nog even vaak naar de Cronjéstraat te gaan. Zeventien procent van de bezoekers willen de auto ook in het weekeinde in de straat toelaten.

Uit de evaluatie blijkt ook dat de luchtkwaliteit na de terugkeer van de auto, mede door toedoen van de luifels aan de gevels, in de straat slechter is geworden. Maar de concentratie fijnstof blijft ‘beneden de grenswaarden.’ De verhoging is ‘beperkt en verwaarloosbaar.’

Reacties