Klacht Haarlemmer: ambtenaar gaat boekje te buiten

Het stadhuis van Haarlem.
Foto: haarlemnieuws

Een Haarlemse ambtenaar zou zijn boekje te buiten zijn gegaan door een collega van hem belangrijke informatie toe te spelen die een inwoner van Haarlem bewust niet kreeg.

Die inwoner, Ralph Mooijekind, is verontwaardigd omdat Haarlemmers op eerlijke wijze bezwaar moeten kunnen maken tegen beslissingen van de gemeente.

Mooijekind stond eind november tegenover deze collega in een zaak bij de gemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften. Onderwerp tijdens de zitting was een verzoek van Mooijekind tot openbaarheid van geheime belastingadviezen van de gemeente. De secretaris – ambtenaar van de gemeente – had de andere ambtenaar van de gemeente vooraf jurisprudentie toegespeeld die Mooijekind niet kreeg.

Onafhankelijk

Mooijekind heeft nu een officiële klacht ingediend bij de gemeente en gemeenteraad omdat de beschuldigde ambtenaar onafhankelijk had moeten functioneren als secretaris van deze commissie. De gemeenteraad moet zich hierover gaan buigen omdat zij voor de onafhankelijkheid in moet staan. De ambtenaar in kwestie meent overigens dat hij juist heeft gehandeld omdat het informatie betrof die niet direct tot het dossier behoorde.

De ambtenaar is nu ‘partijdig’ en ‘niet integer’ geweest, is de stellige overtuiging van Mooijekind. ,, Omdat mij die informatie is onthouden ben ik door toedoen van de secretaris benadeeld in het bezwaarproces. Wat er tijdens de hoorzitting is gebeurd, laat zich vergelijken met een griffier van de rechtbank die de verwerende partij voor de zitting informeert over bestaande jurisprudentie. En dat is verwerpelijk.”

De bevoordeelde ambtenaar stond tegenover Mooijekind in een zaak die te maken heeft met de Wet Openbaarheid Bestuur. Tussen 9 en 5 werkt zij met de onafhankelijke secretaris samen op de juridische afdeling. Daar voorzag hij de vrouw van de informatie die Mooijekind niet kreeg.

Toetsen

Deze zaak is van belang voor andere Haarlemmers omdat elke inwoner van een gemeente volgens de wet bezwaar moeten kunnen maken tegen beslissingen van de gemeente. Cruciaal daarbij is dat deze bezwaren onafhankelijk worden getoetst. Voorheen waren raadsleden degenen die bezwaren toetsten.

Mooijekind weet goed waarover hij spreekt. Hij is een WOB-deskundige die met zijn speurwerk al een aantal onverkwikkelijke zaken blootlegde bij de gemeente. Zo bleek na zijn onderzoek dat bouwers in Haarlem geheime afspraken maakten met de gemeente zodat ze amper precario (belasting) hoefden te betalen.

Maatregelen nemen

Zijn klacht is deze week ook naar de gemeenteraad gestuurd. In die brief staat onder meer: ,,Er wordt in dergelijke situaties een groot beroep gedaan op de integriteit van bezwaarschriftensecretaris om zich onafhankelijk en onpartijdig te blijven opstellen. Het is gebleken dat hij niet over die kwaliteiten beschikt. Ik vind de gang van zaken zeer kwalijk en verwacht dat u maatregelen neemt! Daaronder versta ik ook dat de positie van de secretaris wordt ‘losgeweekt’ van het ambtelijk apparaat in het algemeen en die van Juridische Zaken in het bijzonder. Ik doe de suggestie om zaken waarbij collega’s betrokken zijn, te laten behandelen door de bezwaarschriftensecretaris van een andere gemeente.”

Om deze kwestie verder bloot te leggen, heeft Mooijekind een nieuw WOB-verzoek ingediend. Hij heeft daarbij vilein gevraagd de afhandeling niet door de Haarlemse afdeling Juridische Zaken te laten afhandelen.

 

 

 

 

 

 

Reacties