Gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorg voor Spaarne Gasthuis

Foto: Frank van Beek

HAARLEM / HAARLEMMERMEER – Het Spaarne Gasthuis heeft het gouden certificaat van de Milieuthermometer Zorg behaald. “Goud behalen is binnen topsport vaak een einddoel. Bij ons is dat anders. Wij zijn ongelooflijk trots dat we goud hebben. Tegelijkertijd is verduurzaming een langdurig proces waarin je voortdurend nieuwe grote stappen zet,” aldus Marten Kroese, bestuurder Spaarne Gasthuis.

Milieuthermometer Zorg is een zorg specifiek milieumanagementsysteem om duurzaamheid in het DNA van een zorginstelling te krijgen. Denk aan thema’s zoals duurzaam inkopen, duurzaam vastgoed en energiebeheer, gevaarlijke stoffen, afval, voeding, de groene zorgprofessional en duurzame mobiliteit. Het certificaat is op donderdag 8 februari jl. uitgereikt door Franca Kerstens van Milieu Platform Zorgsector. “Duurzaamheid is al jarenlang één van de speerpunten van ons beleid en inmiddels is het binnen ons ziekenhuis normaal dat we ‘aan duurzaamheid’ doen. Het mooie van dit streven is dat we dit in gezamenlijkheid doen. Iedereen is erbij betrokken en iedere nieuwe stap en mijlpaal zorgt voor een enorme verbinding.”

Het gouden certificaat laat zien dat duurzaamheid een duidelijke plek in de organisatie heeft gekregen, dat de voortgang op het gebied van duurzaamheid steeds beter gemeten wordt en dat de milieuprestatie structureel verbeterd wordt. “Ruim twee jaar geleden behaalde het Spaarne Gasthuis al het zilveren certificaat en ruim drie jaar geleden het bronzen certificaat. Daarmee werd de basis gelegd om duurzame bedrijfsvoering zichtbaar te maken en te borgen. Inmiddels zit duurzaamheid echt in ons DNA,” aldus Anne-Luise Stroomer, adviseur duurzaamheid in het Spaarne Gasthuis.”

Het Spaarne Gasthuis is trots op het behaalde resultaat. De certificering betekent namelijk ook dat de organisatie goed op weg is om te voldoen aan de Green Deal Duurzame Zorg, die in februari 2023 is ondertekend. Met het ondertekenen van de Green Deal heeft het ziekenhuis zich gecommitteerd aan de ambities CO2-reductie, minder (primair) grondstoffengebruik, het verminderen van de milieubelasting van medicatie, het vergroten van de bewustwording en kennis op het gebied van groene zorg en meer inzet op gezondheid en preventie.

Op de foto bovenaan dit bericht: vlnr Jelle de Waard, afdelingshoofd vastgoedbeheer; Anne-Luise Stroomer, adviseur duurzaamheid; Marten Kroese, lid raad van bestuur Spaarne Gasthuis; Franca Kerstens, Milieu Platform Zorgsector.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen