Vijftien Haarlemmers koninklijk onderscheiden tijdens Lintjesregen 2024

Foto: Inter Visual Studio

HAARLEM – Op de dag vóór Koningsdag vindt jaarlijks de traditionele Lintjesregen plaats. Ter gelegenheid daarvan zijn dit jaar vijftien Haarlemmers Koninklijk onderscheiden. De heren Brackman, Heller en Melgerd zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De andere hieronder genoemde Haarlemmers mogen zich Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

De heer Melgerd heeft vrijdagochtend zijn onderscheiding ontvangen  uit handen van de burgemeester van Zaanstad. De overige veertien hieronder genoemde Haarlemmers ontvingen vrijdagochtend hun onderscheiding in de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis uit handen van burgemeester Jos Wienen.

De heer A. (Abdelmajid) Amekrane (57)
Adelmajid Amekrane is actief voor de Stichting Samen Haarlem, waarvan tien jaar als bestuurslid. Hij stond en staat mede aan de basis van de door deze stichting georganiseerde activiteiten in Schalkwijk, zoals activiteiten rond kunst en sport, informatieavonden en debatten. Onder zijn leiding wordt er tevens huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de Boerhaavewijk verzorgd. Abdelmajid Amekrane is daarnaast actief voor de Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem (VMGH). Mede dankzij zijn inzet werd de locatie van de VMGH een prettige plek voor de buurt.

De heer A.M. (Arnoud) Bernelot Moens (68)
Arnoud Bernelot Moens maakt zich inmiddels 37 jaar verdienstelijk voor de cricketsport. Hij heeft verschillende bestuurlijke en uitvoerende functies vervuld binnen de Cricket Club Bloemendaal. Daarnaast was hij coach van diverse jeugdteams. Arnoud Bernelot Moens is thans onder meer voorzitter van de commissie die de Koninklijke Nederlandse Cricket Bond adviseert over dispensatieverzoeken. Hij is tot slot ook breed actief voor de medezeggenschap van cliënten binnen de Stichting Zorgbalans.

Mevrouw M. (Titi) des Bouvrie (83)
Titi des Bouvrie zet zich in voor het behoud en onderhoud van het groen in de Haarlemmerhout en de Haarlemmer Heemtuin. Zij was in 2009 mede-oprichter van de Vereniging Vrienden van de Haarlemmerhout (VvHH). Sindsdien is zij secretaris van deze vereniging. Titi des Bouvrie geeft leiding aan circa twintig vrijwilligers die het onderhoud van de Haarlemmerhout en de Heemtuin verzorgen.

Zij zamelt daarnaast geld in voor het onderhoud van het Hildebrand Monument en concerten in de Theekoepel. Titi des Bouvrie was ook mede-initiatiefnemer van de Adviescommissie Haarlemmerhout en Frederikspark.

De heer W.B. (Bernd) Brackman (64)
Bernd Brackman treedt als verdienstelijk pianist en kamermuziekspeler veelvuldig op in binnen- en buitenland. Daarnaast organiseert hij al 39 jaar gemiddeld één keer per maand belangeloos huiskamerconcerten in zijn eigen tot concertzaal omgebouwde woonkamer. Met deze concerten stelt hij muziekliefhebbers voor wie de concertzalen te duur of te moeilijk bereikbaar zijn in staat naar muziek van uitzonderlijke kwaliteit te luisteren. Gaandeweg heeft hij met zijn huiskamerconcerten een breed publiek bereikt, van jong tot oud.

De heer M.A. (Thijs) van Bruggen (85)
Thijs van Bruggen heeft zich dertig jaar als vrijwilliger ingezet voor de bewoners van het woonzorgcentrum Jacob in de Hout. Hij was de vaste huispianist die de muzikale middagen ondersteunde en hij verrichtte in het woonzorgcentrum tal van klussen. Thijs van Bruggen was ook ruim twintig jaar actief voor de Stichting Groene Zoom, die zich richt op het behoud van het landelijke groen en het bijbehorende karakter aan de Noord- en Zuid-Schalkwijkerweg. Tot slot was hij twintig jaar actief voor de Stichting Fiets/VoetVeer, onder meer als penningmeester en als schipper op de pont.

Mevrouw C.J.S. Degenaar-Westendorp (80)
Ineke Degenaar-Westendorp is inmiddels 45 jaar als vrijwilliger actief voor de Doopsgezinde Gemeente. Sinds tien jaar is zij lid van de Grote Kerkenraad, het adviserend college voor het bestuur van de Doopsgezinde Gemeente. Daarnaast vervult Ineke Degenaar-Westendorp de functie van voorzitter van Mennonitica, een kring van vrouwen die Doopsgezind gedoopt zijn. Zij bereidt de maandelijkse bijeenkomst rond een geloofs- of levensbeschouwelijk onderwerp voor. Ineke Degenaar-Westendorp was eerder achttien jaar actief voor de Doopsgezinde Gemeente ZuidLimburg in Heerlen, waaronder acht jaar als secretaris en voorzitter van de Kerkenraad.

Mevrouw E.H.T.M. (Noor) Francken-Janssens (66)
Noor Francken-Janssens zet zich inmiddels 24 jaar op diverse niveaus belangeloos in voor de Stichting Art of Living Nederland. Art of Living richt zich wereldwijd op het verbeteren van het welzijn en de levenskwaliteit en het bevorderen van de geestelijke, lichamelijke en sociale ontwikkeling.  Noor Francken-Janssens coördineerde het team van de meer dan tachtig docenten, in de organisatie ‘teachers’ genoemd, die zij in de afgelopen jaren heeft opgeleid. Ze was daarnaast zes jaar voorzitter van het bestuur van de stichting.

De heer F. (Fritz) Heller (71)
Fritz Heller is in Nederland de enige specialist die historische blaasinstrumenten maakt, waaronder de schalmei, trombone, doedelzak, pommer en dulciaan. Na grondige voorstudie bouwt hij deze instrumenten tot in detail en perfect na. Daarnaast betoont hij zich een begenadigd bespeler van een aantal van die blaasinstrumenten. Fritz Heller doet doorlopend onderzoek naar muziekstukken uit bijvoorbeeld de Renaissance en de indertijd voor de uitvoering daarvan gebruikte instrumenten. Met de aldus opgedane kennis stelt hij ook concertprogramma’s samen.

Mevrouw I.E.M. (Irma) Kroon (60)
Irma Kroon zet zich inmiddels meer dan veertig jaar in voor de Haarlemse sportvereniging United Davo. Zij was er onder meer jeugdvoorzitter, penningmeester en trainer. Op dit moment is Irma Kroon secretaris van het bestuur en begeleider van de jeugdteams. Onder meer met het organiseren van activiteiten, zoals kookevenementen, betrekt zij de ouders van de jeugdleden bij de vereniging. Daarnaast begeleidt Irma Kroon gezinnen van nieuwkomers, bijvoorbeeld bij het zoeken naar meubels en kleding, het afhandelen van belastingzaken en het kiezen van een basisschool voor de kinderen.

De heer H.G. (Henk) van der Leen (68)
Henk van der Leen is meer dan 25 jaar vrijwilliger, bestuurslid en voorzitter van de Stichting de Houten Haarlemmer. Deze stichting organiseert in de Haarlemmerhout de jaarlijkse Haarlemse scholendagen. Henk van der Leen was daarnaast 27 jaar actief voor Stichting Edukans, een ontwikkelingsorganisatie die zich wereldwijd sterk maakt voor onder meer basisonderwijs van goede kwaliteit en gelijke kansen voor jongens en meisjes. Hij stond mede aan de basis van het Edukansprogramma Going Global: voor elk jaar dat een school geld zou bijdragen aan het werk van Edukans konden een of twee leerlingen mee met een groepsreis om te zien waar Edukans zich voor inzet.

De heer A. (Aad) Melgerd (75)
Aad Melgerd draagt met zijn kennis van innovatieve techniek al 25 jaar bij aan een duurzame toekomst. Hij stond onder meer mede aan de basis van de ontwikkeling van een gasloze installatie voor het verwarmen, koelhouden en later ook ventileren van in hoofdzaak industriële gebouwen.  Aad Melgerd is daarnaast voorzitter van de Stichting Lions en Duurzame Leefomgeving die de Lionsclubs in Nederland een actieve rol laat spelen in het verduurzamen van hun leefomgeving. Hij is tot slot voorzitter van een stichting die in Zaandam de herbouw van het voormalige havenkantoor wil realiseren.

Mevrouw W.T. (Wietzke) van Oene (68)
Wietzke van Oene stond in ons land aan de basis van Healing Touch, Energetische Therapie en Zorg.  Deze therapie richt zich op herstel van de energiebalans en stimuleert het zelf genezend vermogen. Wietzke van Oene ontwikkelde een trainingsprogramma in de Healing Touch-methode en gaf vervolgens trainingen aan honderden cursisten in binnen- en buitenland, waaronder zorgprofessionals. Daarnaast droeg zij in het bestuur van de Stichting Healing Touch bij aan de ontwikkeling van deze stichting, onder meer als voorzitter.

Mevrouw M.J. (Ria) Smit-Roosloot (85)
Ria Smit-Roosloot is inmiddels meer dan veertig jaar als vrijwilliger actief in organisaties rond de KoepelKathedraal. Bij de parochie H.H. Antonius & Bavo zet zij zich in als gastvrouw voor parochianen, priesters en diakenen bij kerkdiensten en speciale kerkelijke vieringen. Bij de Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo ondersteunt Ria Smit-Roosloot de vele activiteiten in de  KoepelKathedraal, zoals concerten, symposia en boekpresentaties. Daarnaast is Ria Smit-Roosloot inmiddels meer dan twintig jaar voorzitter van het Haarlemse seniorenkoor Hoe Gaat ’t Ermee.

De heer C.C.M. (Cor) Visser (75)
Cor Visser heeft zich totaal veertig jaar ingezet voor Sociëteit Koinonia. Deze gemeenschap, die bijna zestig jaar geleden in de binnenstad van Haarlem is gevormd, biedt een ontmoetingsplek voor alleengaanden of mensen die moeilijk mee kunnen komen in de samenleving. Daarnaast was Cor Visser circa 32 jaar actief als kaderlid van de vakbond CNV, in de sector Water. Voor de Pelgrimkerk verzorgt hij sinds tien jaar onder meer de gedrukte liturgieën voor de interkerkelijke kerkdienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Daarnaast stelt hij voor deze kerk de wekelijkse nieuwsbrief samen en maakt hij deel uit van de koffiedienst en de schoonmaakploeg.

De heer R.D.C.M. (Ronald) van ’t Westende (70)
Ronald van ’t Westende is al 54 als vrijwilliger actief. Hij begon in 1970 als verpleegkundige op de boot van de Zonnebloem. Bij het speeltuinwerk in Haarlem Noord begeleidde hij de vakantiekampen. Onder de vlag van Stem in de Stad doceert Ronald van ’t Westende inmiddels 24 jaar Nederlands aan mensen die vanuit een achterstandspositie de Nederlandse taal willen leren. Sinds tien jaar is hij in Haarlem ook actief voor de Stichting Hospice. Tot slot is Ronald van ’t Westende inmiddels zes jaar ‘Maatje’ van een Syrische vluchteling.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen