Eeuwfeest van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis

jul 04 , 17:04 Nieuws
foto 100 jaar gouden rozenkruis gevel zakstraat haarlem
HAARLEM - Op zaterdag 24 augustus viert de Internationale School van het Gouden Rozenkruis het 100-jarig bestaan van het Rozenkruisers Genootschap in het gebouwencomplex aan de Bakenessergracht.
Ontstaansgeschiedenis
Ruim een eeuw geleden ging een vernieuwende impuls door de wereld die diep doorwerkte in kunst en muziek, filosofie en wetenschap, politiek en samenleving. Deze impuls inspireerde in 1924 een klein groepje pioniers om in Nederland het Rozenkruisers Genootschap op te richten. Dit genootschap groeide in 100 jaar uit tot een groep van circa 20.000 leden, verspreid over meer dan 50 landen. Op 24 augustus aanstaande vieren we dit eeuwfeest op de plek waar het werk destijds begon.
Universeel
Kerngedachte in de Rozenkruisersfilosofie is dat de mens tweevoudig van aard is. Sterfelijk naar zijn aardse natuur, onsterfelijk naar zijn goddelijke natuur. Beide naturen zijn, zoals in de hele schepping, in hem aanwezig.
De goddelijke natuur is stralend, positief, eeuwig. Wanneer mensen zich naar haar richten, verlicht zij hun weten, voelen en handelen. Met dit innerlijke licht, kunnen mensen de wereld verlichten.
Dit is een uitermate universele gedachte en de kern van vele zuivere stromingen uit de mensheidsgeschiedenis, die herkend kan worden als voorbij wordt gegaan aan de dogma’s en uiterlijke verschillen waar zo vaak het accent op wordt gelegd. Hoewel schatplichtig aan de rozenkruisers uit de 17de eeuw, hebben de grondleggers van meet af aan het universele karakter van dit gedachtengoed herkend en geput uit deze rijke schat. Zij ervoeren daarom ook een innige affiniteit met zowel veel oudere filosofieën als taoïsme, hindoeïsme, boeddhisme, hermetisme en christelijke gnostiek als met gelijktijdige filosofieën als theosofie en antroposofie. Een affiniteit die tot op de dag van vandaag wordt beleefd.
Kernactiviteit
De oprichters van het moderne Rozenkruis hebben gaandeweg een zelf-inwijdingsweg ontvouwd voor de mens in deze tijd, waarbij als uitgangspunt geldt dat alle daarvoor benodigde kennis (gnosis, of ‘kennis van het hart’) als een verborgen schat in de mens zelf aanwezig is. Ieder mens die iets van deze universele wijsheid van binnenuit herkent, kan lid worden van het Rozenkruis en de weg van zelf-inwijding volgen.
Kernactiviteit van het Rozenkruis is het inspireren - met ‘levende wijsheid’ of ‘het licht van de gnosis’ - van mensen die het niet kunnen laten zichzelf keer op keer de meest wezenlijke levensvragen te stellen en die een grote behoefte voelen vanuit die vragen te leven. Daarom vormen de rozenkruisers een gemeenschap, waarvan de leden elkaar regelmatig ontmoeten en zodoende stimuleren.
In Nederland zijn er 14 lokale en 3 landelijke centra waar vrijwel dagelijks activiteiten plaatsvinden. Het grootste landelijke centrum is het landgoed Renova in de bossen bij Bilthoven, waar frequent meerdaagse nationale en internationale conferenties plaatsvinden. Voor aangesloten leden, maar vandaag de dag steeds vaker voor een ieder die zich hiertoe aangesproken voelt.
Sinds de oprichting is het publiceren van het gedachtengoed eveneens een essentiële taak, die wordt uitgevoerd door de Rozenkruis pers. Deze publicaties zijn onder meer bij de eigen Pentagram boekwinkel verkrijgbaar en beschikbaar in verschillende talen.
Vooravond van grote veranderingen
Net als eind 19de, begin 20ste eeuw staan we ook nu aan de vooravond van grote veranderingen. Meer dan ooit kunnen we ervaren dat ‘de geest’ achter deze veranderingen ons tot een nieuw wereld- en mensbeeld voert, en tot een fundamenteel andere manier van leven. Eigenlijk moeten we opnieuw leren pionieren.
Feest 100 jaar Gouden Rozenkruis
In augustus start de Internationale School van het Gouden Rozenkruis haar eeuwfeest. Daarin willen we niet zozeer terugkijken en de geschiedenis herdenken, maar vooral samen met bezoekers verkennen hoe we positief en geïnspireerd kunnen reageren op het Licht in de huidige tijdgeest. Daarom hebben we ons eeuwfeest als motto meegegeven: ‘Ken het Licht en sluit er vriendschap mee’.
Op 24 augustus 2024 is er een feestelijke dag op de plek waar het werk op 24 augustus 1924 begon: aan de Bakenessergracht in Haarlem. De open dag heeft een programma waaraan iedereen naar eigen behoefte kan deelnemen. Na het welkomstwoord om 11.00 uur zal de burgemeester van Haarlem de dag openen. Er zullen diverse lezingen worden gehouden: tussen 11.30 en 13.00 en van 15.00 tot 16.00 uur. Voorts is er de tentoonstelling ‘100 jaar Rozenkruis’, zijn diverse paviljoens te bezoeken, zullen er hapjes en drankjes zijn en is de hele dag op verschillende plaatsen in het gebouw van livemuziek te genieten. De dag wordt om 19.15 uur afgesloten met een openbare dienst in de tempel.
Een week later zal op het landgoed Renova in het kader van het honderd jarig bestaan een conferentie voor aangesloten leden plaatsvinden voor ruim 2000 mensen uit meer dan 50 landen.
Voormeer informatieover dit eeuwfeest neem contact op met Doride Zelle: 06-51336225 of ga naar: www.rozenkruis.nl.