Emilie Skulberg ontvangt gouden erepenning Teylers Stichting

jul 03 , 18:11 Nieuws
6682654e0aa91
HAARLEM – Dr. Emilie Skulberg heeft op vrijdag 28 juni de gouden erepenning ontvangen van Teylers Tweede Genootschap, onderdeel van Teylers Stichting. Zij ontving de erepenning voor haar studie Coelestem adspicit lucem (‘Hij kijkt naar het Hemelse licht').
De stichting is al sinds 1778 actief om kunst en wetenschap te stimuleren. Conform Pieter Teylers testament richtten de eerste bestuurders twee genootschappen op, die prijsvragen moesten uitschrijven over belangrijke actuele of wetenschappelijke thema’s. De beste inzending wordt nog altijd bekroond met een gouden penning. Bovendien stichtten de eerste bestuurders Teylers Museum, dat in 1784 zijn deuren opende.
In 2021 heeft Teylers Tweede Genootschap een prijsvraag uitgeschreven met als titel: Gevraagd wordt: een oorspronkelijke studie naar het belang van beeldmateriaal voor de ontwikkeling van wetenschapsgebieden en/of de maatschappij, met aandacht voor de invloed die dergelijk beeldmateriaal heeft op de geloofwaardigheid van daarmee gepaard gaande kennisaanspraken (‘zien is geloven’). Op voorspraak van de leden van het Tweede Genootschap hebben Directeuren van Teylers Stichting besloten de gouden penning toe te kennen aan de inzending van Emilie Skulberg met als motto Coelestem adspicit lucem (‘Hij kijkt naar het Hemelse licht').
De visualisatie van zwarte gaten
Dr. Emilie Skulberg is wetenschapshistoricus en richt zich in het bijzonder op de geschiedenis van astrofysica en beelden in de wetenschap. Ze promoveerde aan de Universiteit van Cambridge op de iconografie van zwarte gaten en de eerste afbeelding op basis van waarneming door de Event Horizon Telescope. Als postdoc aan het Institute of Physics van de Universiteit van Amsterdam en het Vossius Centre for the History of Humanities and Sciences doet ze onderzoek naar de geschiedenis van de visualisatie van zwarte gaten.
Skulbergs inzending bestond uit twee reeds gepubliceerde artikelen geschreven met dr. Martin Sparre en prof. Kristin Veel, aangevuld met een ongepubliceerd artikel speciaal geschreven voor de prijsvraag: Seeing is Believing and the Absence of Light. In dit artikel richtte Skulberg zich op de Event Horizon Telescope en onderzocht zij hoe de visualisatie van afwezigheid werd gebruikt in discussies over bewijs voor het bestaan van zwarte gaten. De jury: “De inzending van Emilie Skulberg getuigt van intellectuele diepgang, eruditie en originaliteit: haar bijdrage stoelt op een unieke combinatie van inzicht in moderne kosmologische theorieën en visualeringstechnologieën, een brede kennis van de cultuurgeschiedenis, en een diepe kennis van recente wetenschapsfilosofische en wetenschapshistorische literatuur.”
Gouden prijspenning
De zware erepenning die Skulberg ontvangen heeft, is ontworpen in 1778 door Johan George Holtzhey en wordt nog steeds geslagen in echt goud. De afbeelding op de voorzijde toont een alziend oog boven de symbolische weergave van de geschiedenis (met foliant), dichtkunst (met lier), natuurkunde (met globe en passer), tekenkunst (met penseel en palet) en penningkunde (met penning en tableau met penningen). De naam van de winnaar wordt erin gegraveerd.