Gemeenten bespreken Regionaal plan opvang asielzoekers Kennemerland

apr 25 , 15:56 Nieuws
494a8652 kopieren asielboot wim meijer fotografie
KENNEMERLAND - De gemeenten in Kennemerland zijn gekomen tot een vernieuwd Regionaal plan opvang asielzoekers Kennemerland 2025 – 2026. Met dit plan geeft de regio invulling aan de opvangopgave die het Rijk stelt in de Spreidingswet. De gemeenten zijn overeengekomen dat zij in totaal 3.347 opvangplaatsen realiseren en vooral inzetten op duurzame opvangplekken.
Op 1 februari 2024 is de Spreidingswet in werking getreden. Met deze wet wil het Rijk komen tot voldoende opvangplekken en een evenwichtiger verdeling van asielzoekers over provincies en gemeenten. Voor de regio Kennemerland betekent dit een forse verhoging van opvangplekken dan eerder gesteld werd in de landelijke raming asielinstroom 2023. Toen ging het nog om 2.108 opvangplekken.
Regionale samenwerking
De Kennemerlandse gemeenten werkten al samen op het gebied van opvang en realiseerden – met uitzondering van Zandvoort - de afgelopen periode ruim 2.000 opvangplekken. Deze samenwerking wordt nu, met bijdragen vanuit alle gemeenten in de regio niet alleen voortgezet, maar ook verstevigd.
Voorkeur voor duurzame opvangplekken
De gemeenten stellen in het nieuwe plan voor om voor het grootste deel van de totale opgave van 3.347 plekken, namelijk 70%, duurzame opvangplekken te realiseren. Daarnaast blijven flexibele (crisis)noodopvangplekken nodig zoals opvang in hotels, boten, sporthallen en paviljoens. Duurzame opvangplekken zijn plekken die minimaal vijf jaar beschikbaar zijn.
concept regioplan opvang asielzoekers kennemerland 2025 en 2026 versie 10 5
Burgemeester en voorzitter van de Regionale regietafel opvang en asiel, Jos Wienen: “We streven naar humane opvang met voldoende voorzieningen in de buurt. Zoveel opvangplekken realiseren in zo’n kort tijdsbestek is geen makkelijke opgave. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid.”
Vervolg concept plan aan de Provinciale Regietafel
Het regioplan, dat de regionale bijdrage aan het Provinciaal plan is, wordt in september 2024 definitief vastgesteld door de colleges. Vervolgens wordt het ingediend bij de Commissaris van de Koning.
De regio Kennemerland bestaat uit 9 gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort.