Haarlem krijgt bijna 1,7 miljoen euro voor woningbouw en groen Waddenbuurt

apr 25 , 17:14 Nieuws
schalkwijk zevenwoudenplantsoen
HAARLEM - Het ministerie van BZK maakte vandaag bekend dat Haarlem een bijdrage krijgt van bijna 1,7 miljoen euro voor het project Molenwijk Noord - Waddenbuurt. Het geld komt uit de Woningbouwimpuls van het Rijk.
Wethouder Floor Roduner (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Met het geld van het Rijk kunnen we in de Waddenbuurt meer en hoofdzakelijk betaalbare woningen bouwen. We willen hier samen met corporatie Pré Wonen een gevarieerd woningaanbod ontwikkelen. Om van de Waddenbuurt een leefbare en (sociaal) veilige wijk te maken, is het nodig om ook extra aandacht te besteden aan de openbare ruimte. Dat kan dankzij deze WBI-bijdrage. Ik ben heel blij met dit nieuws. We kunnen nu in de Waddenbuurt 254 extra woningen bouwen en kwaliteit van de wijk verbeteren.”
Molenwijk Noord - Waddenbuurt
De Waddenbuurt ligt in Molenwijk-Noord in Schalkwijk. Het is een naoorlogse wijk met sociaal maatschappelijke en economische problemen. De huidige 11 flats van corporatie Pré Wonen zijn aan het einde van hun levensduur en zullen worden gesloopt. Ook de voormalige grafische school in het gebied wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats komen 518 duurzame en toekomstbestendige woningen van verschillende typen, groottes en woonsegmenten. Daarmee ontstaat een mooie kans op een meer gemêleerde gemeenschap, met aandacht voor elkaar en een toekomstbestendige woonwijk met een betere kwaliteit van leven.
Woningbouwimpuls
Met de regeling voor de Woningbouwimpuls heeft het kabinet € 1 miljard beschikbaar gesteld om bij te dragen aan het inlopen van het landelijke woningtekort en het versnellen van de bouwproductie, vooral voor starters en mensen met een laag of middeninkomen. Het geld wordt in tranches beschikbaar gesteld. In deze zesde tranche heeft Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een bedrag van 300 miljoen euro beschikbaar gesteld. 48 aanvragen zijn gehonoreerd, waaronder de aanvraag voor de Waddenbuurt. De Waddenbuurt is de vijfde zone waarvoor we een subsidie krijgen van het Rijk. In de eerdere tranches ontvingen we al bijdragen voor de gebieden Europaweg, Oostpoort, Zuidwest en Zijlweg.