Masterclass en Pubquiz Energie en Klimaat met Rob Jetten en Brigitte van den Berg op het Nova College

jun 04 , 7:51 Nieuws
KENNEMERLAND - Rob Jetten, Nederlands eerste minister Klimaat en Energie, Brigitte van den Berg, kandidaat Europarlementariër, en Arnoud van Putten, eigenaar Energieopslagsystemen Bennex, gaven op maandag 3 juni op de Nova Campus Beverwijk een masterclass Groene Energie en Klimaat voor studenten van de opleiding Adviseur duurzaamheid van het Nova College.
De drie sprekers Rob Jetten, Brigitte van den Berg en Arnoud van Putten hielden elk een introductie op hun eigen expertise en stelden daarna in de vorm van een pubquiz twee vragen.
Bij Rob Jetten lag de focus van zijn introductie op de Green Deal, die als uiteindelijk doel heeft om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen het jaar 2050 te hebben teruggebracht tot nul. Daarbij benadrukte hij het belang van het stemmen, aanstaande donderdag, tijdens de verkiezingen voor het Europese Parlement. Verkiezingen waarvan de uitslag grote gevolgen kan hebben voor de Europese ambities op gebied van vergroening en de energietransitie.
Voor Brigitte van den Berg, wethouder in Beverwijk voor D66, vormde die verkiezingen ook de rode lijn in haar verhaal voor de Nova-studenten. Zij staat voor D66 op de derde plaats van de kieslijst, en daarmee maakt ze dan ook een reële kans om binnenkort naar Brussel af te reizen om daar belangrijke zaken aan de orde te stellen. Wat dat betreft heeft zij een goede leerschool in de IJmond, want veel zaken die in de IJmond spelen, spelen ook op Europees niveau, zoals het spanningsveld tussen economie en klimaat, verduurzaming en energietransitie. Voor de Masterclass Energie en Klimaat was dus gekozen voor de vorm van een pubquiz, waarvoor drie teams waren samengesteld die tegen elkaar streden: Green Leaves (aspiranten en eerste- en tweedejaars), Green Students (derdejaars) en Green Business (alumni en vertegenwoordigers van GreenBizIJmond). De teams waren gebrieft om zich voor te bereiden op de thema’s Green Deal Europa en de rol die mbo-vakmensen zoals Adviseur duurzaamheid hebben in de energietransitie in de regio.
5i5a8649 kopieren
Bij iedere vraag was er eerst de keuze van ‘ja’ of ‘nee’, waarbij een groene of rode kaart moest worden opgestoken. Daarna volgde dan een benaderingsvraag. Vragen over bijvoorbeeld het aantal huishouden dat van stroom kan worden voorzien door het Windpark HKZ (meer of minder dan een miljoen, en vervolgens: hoeveel precies)Nadat in totaal 8 vragen waren gesteld, waarin men zich in de zaal collectief vastbeet, werd de uitslag bekendgemaakt en bleek team Green Business het best te hebben gescoord.
494a9565 kopieren
Aan het eind van de Masterclass/pubquiz bleek Rob Jetten uiterst populair, gezien de vele selfies die de studenten met hem maakten, en waarvoor de minister ook alle tijd nam. Als die populariteit zich donderdag ook vertaalt in stemmen dan ziet ’t er goed uit voor Brigitte van den Berg, voor wie iedere stem meer dan welkom is om straks in Brussel te kunnen staan voor veel zaken die belangrijk zijn voor de IJmond, voor Nederland en voor het Europa van niet alleen de huidige, maar vooral ook van de volgende generatie(s). ‘
Brigitte van den Berg roept nog even op om donderdag vooral 'het juiste vakje' rood te kleuren
Over de opleiding Adviseur duurzaamheid
De opleiding Adviseur duurzaamheid van het Nova College is een driejarige opleiding (mbo-niveau 4) op het snijvlak van techniek en economie. Studenten leren bedrijven en particulieren deskundig adviseren over duurzame technische toepassingen: zoals toepassingen om gebouwen minder of geen energie te laten gebruiken uit bronnen die op kunnen raken. Bijvoorbeeld overgaan van gas naar elektriciteit uit zonne- of windenergie. De opleiding is ontwikkeld met vele bedrijven in de IJmond die een rol pakken in de energietransitie.
Hieronder nog enkele foto's genomen tijden de masterclass. Klik HIER voor de meer uitgebreide fotoserie .