Taalcoaching door toestroom nieuwkomers regio Haarlem-Bloemendaal belangrijker dan ooit

jan 13 2023, 13:48 Nieuws
bijeenkomst samenspraak toespraak linda wegman
HAARLEM - Op de nieuwjaarsbijeenkomst op 12 januari van de taalcoaches van SamenSpraak bleek eens te meer dat de inzet van taalcoaches bij het op weg helpen van nieuwkomers in de regio Haarlem-Bloemendaal van onschatbare waarde is.
Meer dan 40 taalcoaches waren aanwezig bij Boekhandel De Vries van Stockum in Haarlem om samen het nieuwe jaar in te luiden. Thijs de Laat, projectcoördinator Taalcoaching bij VWC-BUUV/SamenSpraak: “Met de oorlog in Oekraïne is de toestroom van vluchtelingen het afgelopen jaar flink gegroeid en we verwachten dat de stroom van nieuwkomers in 2023 alleen nog maar zal toenemen. Taalcoaches zijn van groot belang voor nieuwkomers om snel hun weg te kunnen vinden in onze regio. Vandaar dit waarderingsmoment bij Boekhandel De Vries van Stockum”.
Thijs vervolgt: “We zijn meer dan ooit op zoek naar nieuwe coaches en gaan onze samenwerking met de Gemeente Haarlem en Bloemendaal en partners zoals Bibliotheek Zuid-Kennemerland en Taalcoaching Zuid-Kennemerland versterken, om op deze manier zoveel mogelijk anderstaligen aan een taalmaatje te helpen”.
Mocht je interesse hebben om taalcoach te worden, bel dan op werkdagen naar 023- 5300 500 of kijk op haarlemvoorelkaar.nl/gilde-haarlem . Of mail naar [email protected] .