Stichting Sint Jacob

Adres:

Louis Pasteurstraat 9
Haarlem , 2035 RJ
Tel. +31 23 892 3900

Website:

http://www.sintjacob.nl
Stichting Sint Jacob

Wij benaderen zorg anders. Door juist aandacht te geven aan de kleine dingen en bij alles wat we doen te kijken naar het individu, de cliënt. Waar heeft onze cliënt behoefte aan en hoe kunnen we iemand het beste helpen? Bij Sint Jacob kunnen ouderen gewoon zichzelf zijn. Want de zorg die wij bieden is altijd uniek.

Wij kijken naar de kansen en mogelijkheden die iemand heeft, en door altijd die ene vraag te stellen; wat heeft u nodig en hoe kunt u weer vooruit? Ondanks dat er beperkingen kunnen zijn. Zodat we samen goede zorg kunnen bieden. Een persoonlijke benadering als leidend voorbeeld voor de zorg.

Sint Jacob en Perspekt

Prezo Al onze locaties hebben het felbegeerde Prezo keurmerk voor de zorg behaald. Prezo is een prestatiegericht kwaliteitssysteem voor de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VV&T). Een Prezo keurmerk betekent dat de bewoner daadwerkelijk centraal staat, dat er gestuurd wordt op prestaties en dat kwaliteit ook als mensenwerk wordt gezien.

Wilt u meer weten?

Voor alle vragen over diensten en zorg van Sint Jacob kunt u contact opnemen met onze zorgadviseurs bij het Bureau Zorgbemiddeling van Sint Jacob.