Zorgbalans Wijkzorg start eigen jongerenplatform

De jongeren van het platform.
Foto: pr

Jonge professionals in de zorg houden veel ballen tegelijk in de lucht, hoorde directeur Wijkzorg Inge Veenstra steeds vaker vanuit haar teams. Door elkaar beter te leren kennen en ervaringen uit te wisselen, kunnen zij samen relevante thema’s bepalen en vooral aan de slag met zaken die zij  dagelijks tegenkomen. Vanuit die behoefte is Jong Zorgbalans Wijkzorg opgericht: een platform voor zorgprofessionals tot en met 35 jaar binnen de Wijkzorg van Zorgbalans.

‘Als je deze geluiden hoort, moet en wil je daar iets mee’, vertelt Inge Veenstra. ‘Jongeren die hun eigen ’zorgagenda’ bepalen, daar moeten we naar luisteren. In de eerste helft van dit jaar zijn er daarom brainstormsessies georganiseerd en is een kerngroep van vijf jonge zorgprofessionals aan de slag gegaan. Daar is Jong Zorgbalans Wijkzorg uit voortgekomen’. Jong Zorgbalans Wijkzorg staat voor innovatie, netwerken, intervisie, kennisoverdracht en informeel lol hebben met elkaar.

Reacties