Verbod op gebruik lachgas in Haarlem

Foto: Pixabay/Wikipedia

Het college heeft de raad voorgesteld het gebruik van lachgas op een openbare plaats of op openbaar water te verbieden. De voorgestelde maatregel geldt voor heel Haarlem en treedt, na akkoord van de gemeenteraad en na publicatie, direct in werking.

Naast het verbod op het gebruik van lachgas is het voorstel ook het verbod van publieke uitingen van verboden organisaties, het verbod op drugsgebruik in de openbare ruimte en het verbod op het oplaten van ballonnen als nieuwe bepalingen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen.

Lachgas
In juli van dit jaar heeft het college al een verkoopverbod bij evenementenlocaties in de APV opgenomen. Nu is het voorstel ook het verbod op het gebruik van lachgas en de verkoop van lachgas in alle openbare inrichtingen op te nemen. Het gebruik van lachgas is de laatste jaren enorm toegenomen, met name onder jongeren en jongvolwassen. Het is een risico voor de gezondheid van de gebruiker en leidt bovendien tot een aanzienlijke vervuiling van de openbare ruimte. Daarnaast kan het gebruik van lachgas tot ongewenst en onberekenbaar gedrag leiden. Vooral in groepsverband zorgt het vaak voor uitbundig en niet aanspreekbaar gedrag waardoor anderen zich onveilig voelen.

Publieke uitingen van verboden organisaties
Doordat een aantal zogenaamde Outlaw Motorcycle Gangs verboden en ontbonden zijn door de rechter, is het onaanvaardbaar dat in de openbare ruimte nog uiterlijk vertoon plaatsvindt van deze verboden organisaties. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om de naam, logo’s, spreuken, kleding en aanduidingen op motoren. Tegen publiekelijk vertoon van verboden organisaties kan door de strafbaarstelling in de APV door de politie handhavend worden opgetreden.

Drugsgebruik
Om snel en effectief tegen overlast van drugsgebruik in de openbare ruimte te kunnen optreden wordt het gebruik van drugs in de openbare ruimte op basis van een aanwijsbesluit ook als verbod opgenomen in de APV.

Oplaten van ballonnen
Ook het oplaten van ballonnen wordt verboden. Het oplaten van ballonnen schaadt het milieu en kan ook brandgevaar opleveren als deze worden opgelaten met hete lucht door middel van een brandertje.

Commissie Bestuur en Gemeenteraad
In november bespreekt de commissie Bestuur het voorstel van het college waarna het ter advisering wordt geagendeerd voor de raadsvergadering. Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de APV gepubliceerd en een dag na publicatie treedt het besluit in werking

Reacties