Haarlem Waalse Kerk: Penning van verdienste voor Nora Schindeler

Foto: Charles Duijff

Het college van B&W van Haarlem heeft de Haarlemse penning van verdienste toegekend aan mevrouw Nora Schindeler (86). Dit vanwege haar grote en langdurige inzet voor de Waalse gemeente en de Waalse kerk in Haarlem. Vandaag, zondag 1 december, neemt zij afscheid als voorzitter van de kerkenraad van deze Waalse gemeente.

(Bron gemeente Haarlem)

Nora Schindeler droeg in aanzienlijke mate bij aan het succes van de restauratie van de Waalse kerk in Haarlem. Deze kerk, gebouwd in 1348, is één van de oudste kerkgebouwen van Haarlem en één van de beeldbepalende middeleeuwse monumenten in de Haarlemse binnenstad. De noodzakelijke restauratie werd mogelijk dankzij een legaat die voor de restauratie was bestemd. Mevrouw Schindeler was samen met de kerkrentmeester van de Waalse gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de doelmatige besteding van dit legaat. Zij was bijzonder actief betrokken bij het restauratieproces en de financiële afwikkeling. Eind september van dit jaar is de volledig in oude luister herstelde Waalse kerk heropend. De Waalse gemeente beschouwt de fraai gerestaureerde Waalse kerk als een open huis voor de stad en haar inwoners. Daarmee hebben de verdiensten van mevrouw Schindeler voor de instandhouding van dit waardevolle stukje Haarlems historisch erfgoed een grote reikwijdte. (hieronder mevrouw Schindeler) Naast haar inzet voor de restauratie verrichtte mevrouw Schindeler voor de Waalse gemeente in Haarlem belangeloos tal van andere activiteiten. De continuïteit van een kleine geloofsgemeenschap als de Waalse gemeente in Haarlem is sterk afhankelijk van dergelijke inzet.

De uitreiking van de penning van verdienste vindt plaats op zondag 1 december, vanaf ca. 11.30 uur in de Waalse kerk Haarlem, Begijnhof 30, 2011 HE Haarlem.ZIE OOK

Waalse Kerk ‘Eglise Wallone’ Haarlem na drie jaar renovatie weer feestelijk in gebruik genomen

Reacties