Krakers zitten al veertig jaar in panden gemeente Haarlem

Het stadhuis van Haarlem.
Foto: haarlemnieuws

Al veertig jaar zitten er krakers in panden van de gemeente Haarlem in de Lange Wijngaardstraat. Een studio in de Kennemerstraat (al 23 jaar) en een pand in de Jansstraat (20 jaar) zijn ook decennialang gekraakt.

Haarlem verliest volgens eigen zeggen jaarlijks 54.000 euro aan inkomsten doordat er geen huur wordt betaald. Daarbij wordt uitgegaan van een huurprijs van 500 euro per pand. De WOZ-waarde van de panden loopt richting 1,5 miljoen euro. Over de lange periode van kraken loopt dat bedrag op tot vele miljoenen. Daar staat tegenover dat de gemeente niet als verhuurder tot onderhoud is te verplichten.

Nooit overlast geweest

Haarlem heeft een lijst opgesteld van de negen gemeentelijke wooneenheden die zijn gekraakt. Dit op verzoek van raadslid Wybren van Haga van de VVD. Naast de genoemde huizen zijn er geen krakers in woningbezit van de gemeente Haarlem.¬†Omdat er nooit concrete plannen zijn geweest met de panden, is het nooit gelukt om de krakers eruit te krijgen. Ook is er nooit overlast geweest die heeft geleid tot ontruiming. ‘De politie kan alleen strafrechtelijk optreden tegen overtreding van het kraakverbod indien hiervan aangifte is gedaan. De gemeente doet alleen aangifte als er een concreet plan is voor het kraakpand of als er sprake is van ernstige overlast. Voor de genoemde panden geldt dat er nog geen concrete plannen zijn dan wel sprake van overlast is die een aangifte en mogelijke ontruiming nu
rechtvaardigen’, schrijft de gemeente.

Overigens hebben de krakers in de Lange Wijngaardstraat aangegeven de panden te willen kopen van de gemeente.

 

Reacties