Medewerkers Hero Kindercentra starten opleiding bij Nova College

jun 27 , 19:05 Nieuws
hero nova juni 2024
HAARLEM - Bij Kind en Educatie op campus Haarlem van het Nova College start in augustus een groep nieuwe medewerkers van Hero Kindercentra met hun opleiding Pedagogisch medewerker kinderopvang. Zij volgen de zogenaamde bbl-route, waarbij ze werken en leren tegelijk.
Eva van Wissen, manager HRM Hero Kindercentra, en Gijs van den Brink, opleidingsmanager Kind en Educatie, hebben daar de afspraken voor ondertekend, een versteviging van de samenwerking tussen Nova College en de Hero Academie.
De vraag naar gekwalificeerd en passend personeel is hoog in de kinderopvang. Het opleiden van voldoende medewerkers die over de juiste kwalificaties beschikken is daarom essentieel. De aansluiting van beroepsonderwijs op de beroepspraktijk dient op kwalitatief en kwantitatief niveau actueel te blijven om een evenwichtige en adequate personeelsvoorziening te realiseren. Daarom is na verkennende gesprekken tussen Hero Kindercentra en Nova College dit bbl-traject ontwikkeld. Hiermee kan Hero Kindercentra blijvend over professionele beroepsbeoefenaren beschikken.